donderdag 24 januari 2013

Standard mit Extras: Die Köf III und der Ucs

Ik wil u deze Köf III- ja, de zoveelste- toch niet onthouden. Wat maakt dit model bijzonder? Ik heb met opschriftenremover de loknummers verwijderd, en deze door Simrock+Simrock geleverde afwrijfbeschrifting vervangen. Zo kan je elke gewenst loknummer kiezen en een unieke machine bezitten. Voor rond de €50,00 hoef je alleen maar het gewenste nummer op te geven, en krijg je na 3 weken een envelop op de deurmat. Ideaal!

Ich will Ihnen diese Köf III – ja, die soundsovielte – doch nicht vorenthalten. Was zeichnet dieses Modell aus? Ich habe mit einem Anschriftenentferner die Loknummern weggemacht und sie durch eine von Simrock + Simrock gelieferte Aufreibebeschriftung ersetzt. So kann ich jede gewünschte Loknummer wählen und so eine einzigartige Maschine besitzen. Für ca. 50,00 € braucht man nur die gewünschte Loknummer anzugeben und kann nach drei Wochen einen Umschlag in Empfang nehmen. Ideal!


Afwrijfbeschrifting is zo ontzettend strak en dekkend, dat ik deze verkies boven decals. Juist onze kostbare modellen verdienen dit! Na een laagje vernis zijn deze opschriften echt veel sterker dan je kan vermoeden- ik heb geprobeerd bij een misser deze eraf te krijgen, en dat viel nog niet mee.

Die Aufreibebeschriftung ist so toll straff und deckend, dass ich diese gegenüber Decals vorziehe. Gerade unsere kostbaren Modelle verdienen das! Mit einer dünnen Schicht Mattlack sind diese Beschriftungen wirklich viel widerstandsfähiger als vermutet. Ich habe nach einem Patzer versucht, sie herunterzubekommen –das hätte ich nicht erwartet.


Als tweede ook een al eerder gepresenteerd model. Aan deze Ucs in epoche IV uitvoering heeft de eigenaar nog wat extra's gespendeerd. Zelfs aan een Hübner model valt nog wat te verbeteren! Zo is de vrachtbriefhouder vervangen door een exemplaar van Asoa en zijn de koppelingen vervangen door schroefkoppelingen.

Als Zweites nun ein auch schon früher präsentiertes Modell. Diesem Ucs in Epoche IV hat der Besitzer noch einige Extras spendiert. Sogar an einem Hübner-Modell lässt sich noch etwas verbessern! So wurden der Zettelhalter durch ein Exemplar von ASOA und die Klauenkupplungen durch Schraubkupplungen ersetzt.
 

De Nolte fine-scale wielen zijn echt prachtig, en de ontluchtingsstangen aan de onderzijde (die met het rode, ronde handvat) zijn zelf gemaakt uit messingdraad:een klein klusje met een groots effect. Dit type wagens werd niet alleen voor kalkvervoer gebruikt. Kunststofgranulaat of kwartszand laten nauwelijks sporen achter, zodat dit niet per sé altijd een wit bestoven model hoeft te worden.

Die Fine-scale-Räder von Nolte sind wirklich prächtig, und die Entlüftungsstangen auf der Unterseite (die mit dem roten, runden Handgriff) sind aus Messingdraht selbst gefertigt: kleine Ursache, große Wirkung. Dieser Wagentyp wurde nicht nur zum Kalktransport verwendet. Kunststoffgranulat oder Quarzsand hinterlassen kaum Spuren, sodass es nicht per se ein weiß bestäubtes Modell werden muss.

 Mocht u dit epoche IV model kunnen missen, dan houd ik me aanbevolen- ik zou er ook zo graag één voor mijzelf willen, vooral in combinatie met de binnenkort te verwachten Märklin-uitgave!

Falls Sie dieses Epoche-IV-Modell entbehren können, dann empfehle ich mich – ich selber hätte auch so gern eines, vor allem in Kombination mit der in Kürze zu erwartenden Märklin-Variante!

zondag 20 januari 2013

Die Hübner -E 94: Tierisch schön!De Hübner E94 in 1:32 is al weer een dame op leeftijd: dit gold als een van Hübners' eerste, zelfstandige wapenfeiten en was revolutionair in detail als in techniek. Toch is dit model nog up-to-date, en zelfs de aan te sturen pantografen zijn een genoegen om naar te kijken. Echt het enige wat me stoort aan dit model is die plastic machinist....

Die Hübner-E 94 in 1:32 ist bereits eine ältere Dame: Sie galt als eine von Hübners ersten selbständigen Heldentaten und war sowohl in der Detaillierung als auch in der Technik revolutionär.
Doch dieses Modell ist noch immer up to date, und es ist allein schon ein Vergnügen, die anzusteuernden Pantographen zu betrachten. Das einzige, was mich stört, ist dieser plastikhafte Lokführer …

De draaistellen zijn werkelijk een genot om te zien, en door een wat extra aangezet roestbruin tegen zwart van de aspotten springen de details er haast van af. Deze goederen- en steilstreckenlok vindt ik persoonlijk op de E44.5 na de mooiste voor-oorlogse E-lok. De eenvoudige vorm straalt de kracht uit die deze machines ook bezaten.

Die Drehgestelle anzusehen ist wirklich ein Genuss, und durch das zusätzliche Aufbringen von etwas Rostbraun auf dem Schwarz der Achslager purzeln einem die Details fast entgegen. Diese Güterzug- und Steilstreckenlok ist für mich persönlich nach der E 44.5 die schönste Vorkriegs-E-Lok. Die schlichte Formgebung strahlt die Kraft aus, die diese Maschinen auch besaßen.


Want eerlijk gezegd bevalt deze Duitse krokodil me enorm- na al die diesels en stoomloks was dit opnieuw een uitdaging waar ik van heb genoten. Ik kan me ook niet herinneren een practisch symmetrisch model te hebben gepatineerd. Door het patineren leer je een lok vanuit elke hoek kennen. Daar heeft deze klassieke E-lok heeft er genoeg van- want overal toont deze machine zich van zijn mooiste kant!
Denn ehrlich gesagt gefällt mir das deutsche Krokodil außerordentlich gut – nach all den Diesel- und Dampfloks war es wieder eine Herausforderung, die ich genossen habe. Ich kann mich auch nicht erinnern, ein praktisch symmetrisches Modell patiniert zu haben. Durch die Patinierung lernt man jeden Winkel einer Lok kennen. Und davon hat diese klassische E-Lok genug – und überall zeigt sie sich von ihrer schönsten Seite!