donderdag 26 februari 2015

Hübsches Mädchen Für Alles: die V100 von Km1

 Eindelijk! wie mij en mijn werk ook maar een beetje kent, wist dat het niet niet lang zou duren voor ik de nieuwste diesel van KM1 onderhanden zou nemen. Toch duurde het langer dan verwacht dat ik mijn eigen Br. 211 in ontvangst mocht nemen. Daarom zal ik dus als eerste een 211 van een klant  presenteren.
Endlich! Wer mich und meine Arbeit auch nur ein wenig kennt, weiß, dass es nicht lange dauern würde, bis ich mir den neuesten Diesel von KM1 vornehmen würde. Es dauerte jedoch länger als erwartet, dass ich meine eigene B 211 in Empfang nehmen durfte. Darum will ich nun als erste eine 211 eines Kunden präsentieren.

We zagen met de Kö1 al een mijlpaal, qua constructie en qua geluid.
De Br.82 vertegenwoordigde een nieuwe generatie stoomloks, met zijn fantastische details, overtuigende functies en de keuze uit vele uitvoeringen.
De V100 is het bewijs, dat de liefde voor detail en het plezier van een solide, accuraat en betaalbaar model voorrang hebben gekregen bij de ontwikkeling.
Mit der 1 sahen wir einen Meilenstein – vor allem vom Geräusch her. Die Baureihe 82 vergegenwärtigte eine neue Dampflokgeneration mit ihren fantastischen Details, überzeugenden Funktionen, ihrer soliden Konstruktion und der Wahl zwischen vielen Ausführungen. Die V 100 ist der Beweis, dass bei der Entwicklung die Liebe zum Detail und die Freude an einem soliden, akkuraten und bezahlbaren Modell Vorrang erhalten haben.
 . 
Want werkelijk alles wat het hart van een dieselliefhebber sneller doet kloppen, is in dit model aanwezig: Een overweldigend geluid, geëtste tredes, een roterende ventilator, fraai gedetailleerd interieur, schakelbare (rangeer-) verlichting, verlichte cabine, correcte beschrifting en een perfecte finish.
Wirklich alles, was das Herz eines Dieselliebhabers höher schlagen lässt, ist in diesem Modell präsent: ein wirklich toller Sound, geätzte Tritte, rotierender Ventilator, fein detaillierte Inneneinrichtung, schaltbare (Rangier-)Beleuchtung, beleuchteter Führerstand, korrekte Beschriftung und perfektes Finish
Valt er dan nog iets te mekkeren? Ja, gelukkig wel. Zo zijn de meeste nummers die zijn uitgeleverd   van oorsprong niet van een ''Wendezugeinrichtung'' voorzien. Dit detail kan optineel worden gekozen( net als een sneeuwschuiver). Om dit correct uit te voeren, zijn alle modellen standaard met 4 slangen aan beide uiteinden uitgevoerd.
 De loks zonder deze ''Einrichtung'' hadden er daarentegen 2. En dit zijn dus de standaard KM1 machines. Hier kom ik in een volgend artikel graag op terug.
Nog een kleine imperfectie is dat bij de oceaanblauwe machines is nagelaten, de handgrepen van de cabine beige te schilderen. Dit is makkelijk te verhelpen, en maakt een groot verschil!

Gibt es dann noch irgendetwas zu meckern? Ja, zum Glück wohl. So waren die meisten Nummern, die ausgeliefert wurden, ursprünglich nicht für eine Wendezugeinrichtung vorgesehen. Dieses Detail kann optional gewählt werden (ebenso wie ein Schneeräumer). Um dies korrekt auszuführen, sind alle Modelle standardmäßig mit vier Bremsschläuchen ausgerüstet. Die Loks ohne diese Einrichtung hatten dagegen nur zwei. Und dies sind jedoch die Standard-KM1-Maschinen. Ich komme in einem späteren Artikel gerne darauf zurück. Noch eine kleine Unvollkommenheit ist, dass bei den ozeanblauen Maschinen versäumt wurde, die Handgriffe an den Führerhaustüren beige zu halten. Das ist leicht zu ändern und macht einen großen Unterschied!
Een middelsterke weathering maakt van dit model een Br.211 die mijn verlangen naar een tijdreis naar de jaren tachtig doet verdwijnen. Een echte loc die goed onderhouden was, maar intensief werd ingezet voor goederen- en personentreinen. En te vinden was op drukke hoofdlijnen,tot romantische zijlijnen. Kortom een lok die op elke baan wel een plaats verdient, en ik iedereen van harte kan aanbevelen!
Eine mittelstarke Alterung macht aus diesem Modell eine BR 211, die mein Verlangen nach einer Zeitreise in die achtziger Jahre schwinden lässt. Eine echte Lok, die gut unterhalten, aber auch intensiv vor Güter- und Personenzügen eingesetzt wurde. Und auf stark befahrenen Hauptstrecken ebenso zu finden war wie auf romantischen Nebenbahnen. Kurzum eine Lok, die wohl auf jeder Anlage einen Platz verdient und die ich jedem nur von Herzen empfehlen kann!

zondag 1 februari 2015

Prototyp Gs 204 von MBW: vielversprechend und wünschenswert

Ik heb het geluk gehad de eerste spoor 1 goederenwagen-prototypen van MBW mee naar huis te mogen nemen. bij dit exemplaar was nog geen beschrifting aangebracht, maar was verder in practisch produktierijpe toestand. Een beetje superen was natuurlijk te verleidelijk om te weerstaan, dus hier en daar het mes er in gezet. Het is nu dus misschien niet helemaal het model zoals het op de markt zal verschijnen. Maar de stap een voordelig model als deze onder handen te nemen lijkt me klein.
Ich hatte das Glück, die ersten Spur-1-Güterwage-Prototypen von MBW mit nach Hause nehmen zu dürfen. Bei diesem Exemplar war noch keine Beschriftung angebracht, es war aber ansonsten in praktisch produktionsreifem Zustand. Ein wenig supern war natürlich zu verführerisch, um widerstehen zu können, also wurde hier und da das Messer angesetzt. Es ist natürlich nicht ganz das Modell, wie es auf dem Markt erscheinen wird. Aber der Schritt, sich ein günstiges Modell wie dieses vorzuknöpfen, schien mir dann doch klein.

Dit wagentype kan mij meer bekoren dan het vorige prototype. De ribbels op het dak, de vorm van de kopse kanten, en het ontbreken van dat brede profiel langs de dakrand maken het model een plezier voor het oog. Misschien bevalt het me ook omdat het me doet denken aan een favoriet Fleischmann-wogonnetje van vroeger?!Dieser Wagentyp kann führt mich mehr in Versuchung als der vorherige Prototyp. Die Rippen auf dem Dach, die Form der Stirnseiten und das Fehlen des breiten Profils am Dachrand entlang machen das Modell zu einer Augenweide. Vielleicht gefällt es mir auch deswegen, weil es mich an einen früheren Lieblingswaggon von Fleischmann erinnert?
Ik heb de vloer met flinterdunne fineerstrips van H0Fine beplakt, en het frame voorzien van fijne rangeertredes van messing en een schaalkoppeling met remslangen. Ook zijn alle handgrepen, die in een hoek van 90 graden naar 45 graden gebogen. En de Buffers vervangen door Hübner buffers; ik vond de originele nogal klein, maar dit klopte wel met het voorbeeld. Ich habe den Boden mit hauchdünnen Furnierstreifen von H0Fine beklebt und den Rahmen mit feinen Rangiertritten aus Messing und einer maßstäblichen Kupplung samt Bremsschläuchen versehen. Auch wurden alle Handgriffe, die in einem Winkel von 90 Grad angebracht waren, auf 45 Grad gebogen. Und die Puffer wurden durch Hübnerpuffer ersetzt; die originalen kamen mir ziemlich klein vor, auch wenn das mit dem Vorbild übereinstimmte.
De heer Elze van MBW is nog een beetje huiverig om de spoor 1 markt te betreden, maar wat mij betreft zitten veel hobbyisten juist te springen om een standaardwagen voor een zacht prijsje! Zo kan je nog eens een hele trein samenstellen met fraai gedetailleerde wagens. Ik ben de gelukkige bezitter van deze wagen, maar hopelijk gunt MBW velen net zo veel genoegen, als ik er aan beleef!Herr Elze von MBW zögert vielleicht noch etwas, den Spur-1-Markt zu betreten, aber meiner Meinung nach sitzen viele Hobbyfreunde in den Startlöchern, um einen Standardwagen zu einem moderaten Preis erwerben zu können. Auf diese Weise kann man noch einmal einen ganzen Zug mit fein detaillierten Wagen zusammenstellen. Ich bin der glückliche Besitzer dieser Wagen, aber hoffentlich gönnt MBW vielen genauso viel Vergnügen, wie ich daran habe!