donderdag 31 oktober 2013

Symphonie in Blau: Die E18 von Kiss.

Voor een Duitse E-lok kan de voor-oorlogse Baureihe E18 als bijzonder elegant omschreven worden. Waar de E44 de tegenwind tegemoet gaat met een vlakke neus- en raampartij, daar snijdt de E18 er simpelweg doorheen met zijn ronde vormen.
 Für eine deutsche E-Lok kann die Vorkriegsbaureihe E 18 als besonders elegant umschrieben werden. Wo die E 44 ihre flache Nase dem Fahrwind entgegenreckt, da zerschneidet ihn die E 18 mit ihren runden Formen einfach.

Die stroomlijn was er ook niet voor niets: 150 km/h. was voor deze lok makkelijk vol te houden, en was daarmee, op de E19 na, lange tijd de snelste lok van de DRG, de DR en DB.
Die Stromlinie war schließlich nicht umsonst: 150 km/h war für diese Lok leicht durchzuhalten, und damit war sie, bis auf die E 19, lange Zeit die schnellste Lok der DRG, der DR und der DB.

Dit messing model van Kiss geeft zijn grote voorbeeld fraai weer, en de beproefde aandrijving zorgt voor goede rij-eigenschappen. Wat bij E-loks altijd weer zo'n feest is, is het dak. Al dat detail, en die prachtige pantografen...maar ook het loopwerk is bij deze machines niet te versmaden, en dan vooral de wielen. En ook al is het frame gelast, er is daar detail te over!
Das Messingmodell von Kiss gibt sein großes Vorbild sehr schön wieder, und der bewährte Antrieb sorgt für gute Fahreigenschaften. Was bei E-Loks immer wieder eine Augenweide ist, ist das Dach. All diese Details und die prächtigen Pantographen … Aber auch das Fahrwerk ist bei diesen Maschinen nicht zu verachten, und dann vor allem die Räder. Und auch wenn der Rahmen geschweißt ist, gibt es dort Details in Hülle und Fülle.
De bedoeling was er een museummachine van te maken, en na een bezoek in Heilbronn dacht ik wel te weten hoe dit er uit zag. Waar ik over het algemeen 'dezent' te werk ga, ben ik nu misschien iets te ver doorgeschoten. Maar.... alle patinering is reversibel, dus ik kan de lok weer museaal toonbaar maken. Vooralsnog is het een machine die zijn dagelijkse kost in de normale dienst verdient. Dat heeft toch zeker ook zijn charme?!
Das Ziel war, eine Museumsmaschine wiederzugeben, und nach einem Besuch in Heilbronn dachte ich zu wissen, wie sie aussah … Aber wo ich im Allgemeinen „dezent“ zu Werke gehe, bin ich nun vielleicht über das Ziel hinausgeschossen. Aber jede Patinierung ist rückgängig zu machen, sodass ich die Lok wieder museal präsentierbar machen kann. Einstweilen ist es eine Maschine, die ihr täglich Brot im normalen Dienst verdient. Das hat doch sicher auch seinen Charme, nicht wahr?

woensdag 23 oktober 2013

Luxusjacht auf Rädern: die Kiss Br.280

Dankzij het onvolprezen Spur 1 Treff, waar veel spoor 1 liefhebbers hun gezochte waar aanbieden en verkopen, was ik in de gelegenheid een V80 in tijdperk IV aan te schaffen. Ik geef toe dat deze machine wel echt op de rand van mijn tijdperkkeuze zit, maar ik ben nu eenmaal één van de liefhebbers van deze lok. Of je vindt hem mooi, of juist heel lelijk: een middenweg lijkt er bij dit model niet te zijn.

Dank des über alles Lob erhabenenen Spur-1-Treffs, wo viele Spur-1-Liebhaber ihre gesuchte Ware anbieten und verkaufen, hatte ich die Gelegenheit, eine V 80 in Epoche IV zu erwerben. Ich gebe zu, dass diese Maschine schon sehr am Rand meiner gewählten Epoche liegt, aber ich bin nun einmal ein Fan dieser Lok. Entweder findet man sie schön oder halt ganz hässlich: einen Mittelweg scheint es bei diesem Modell nicht zu geben.
 In zijn nadagen heeft de V80 interessante treinsamenstellingen gereden. Van drie-assige Umbauwagens tot een enkele goederenwagen: kortom ideaal voor een korte trein, en daarom ideaal voor onze grote schaal. Maar helaas: zelfs deze lok is te groot gebleken voor mijn mini-baan. Een V60 blijkt echt het maximum. Dus heb ik besloten mij weer van dit model te ontdoen, en heb het te koop.

In ihren letzten Jahren hat die V 80 interessante Zugzusammenstellungen gefahren. Von dreiachsigen Umbauwagen bis zu einigen Güterwagen: kurzum ideal für einen kurzen Zug und darum ideal für unseren großen Maßstab. Aber leider: sogar diese Lok zu groß für meine Mini-Anlage. Eine V 60 scheint wirklich das Maximum zu sein. Also habe ich beschlossen, mich wieder von diesem Modell zu trennen, und biete es zum Verkauf an.
Ja, het modelspoorleven kan wreed zijn, en dromen over een Br. 280 met een vierassige Umbauwagen en een Mitteleinstiegs- Steuerwagen....het blijft bij dromen. Want helaas ontbreekt mij de ruimte hiervoor. Maar gelukkig niet voor een industriebaantje. Daar is het druk genoeg met drie Köfs en een V60. Dus voor mij geen V80  meer, maar wel de foto's- als aandenken!

Ja, das Modellbahnleben kann grausam sein, und Träume von einer V 80 mit einem vierachsigen Umbauwagen und einem Mitteleinstiegs-Steuerwagen … es bleibt ein Traum. Denn leider fehlt mir der Platz dafür. Aber zum Glück nicht für eine kleine Industrieanlage. Da ist genug los mit drei Köfs und einer V 60. Also für mich keine V 80 mehr, aber wohl die Fotos – als Andenken!