vrijdag 28 augustus 2015

Eigenbau-T3: Feines für Feinschmecker!

Nadat ik de baureihe 80 op deze lokatie kon fotograferen, verscheen al snel een tweede lok voor de lens: dit keer de baureihe 89. in eerste instantie had ik het vermoeden dat dit een zwaar gesuperde Märklin lok was...maar daar had ik het mis!
Nachdem ich die Baureihe 80 in dieser Örtlichkeit fotografieren konnte, kam mir kurz darauf eine zweite Lok vor die Linse: diesmal eine Baureihe 89.70-75 (T3). Im ersten Moment hatte ich die Vermutung, dass dies eine schwer gesuperte Märklin-Lok war – aber da hatte ich mich getäuscht!
De eigenaar en maker van dit lokje vertelde mij hierover het volgende:
Toen aan het einde van de jaren 90 de Firma Muschalek er mee stopte, waren er bij een handelaar nog enige onderdelen verkrijgbaar. Het onderstel, de ketel, het machinstenhuis en kleiner spul werden hier aangeschaft. Veel onderdelen zoals de cilinders en wielen waren helaas niet meer beschikbaar.
Der Besitzer und Schöpfer dieser kleinen Lok erzählte mir hierzu Folgendes: Als Ende der neunziger Jahre die Firma Muschalek insolvent ging, waren bei einem Modellbahnhändler noch einige Gussteile zu bekommen. Das Fahrgestell, der Kessel, das Führerhaus und diverse Kleinteile wurden von dort bezogen. Viele Teile, wie die Zylinder und Räder, waren leider nicht mehr erhältlich.
Er zat dus niets anders op deze onderdelen ofwel bij een andere fabrikant te kopen, ofwel deze zelf te maken. Daarom duurde het zeker een jaar voordat deze T3 gebouwd was. Er werd gebruik gemaakt van tekeningen en voorbeeldfoto's om uiteindelijk tot deze zeer fraai gedetailleerde, unieke 89 7314 te komen. Dat dit gelukt is, mag duidelijk zijn!
Es blieb daher nichts anderes übrig, als diese Teile entweder bei einem anderen Fabrikanten zu kaufen oder selber anzufertigen. Daher dauerte es etwa ein Jahr, bis die T3 fertiggestellt war. Es wurden Zeichnungen und Vorbildfotos verwendet, um letztendlich zu dieser sehr schön detaillierten, einmaligen 89 7314 zu kommen. 
Ik vond het een eer dit "Kindlein" te mogen patineren. Hoe het er uitzag zònder patina, kunt u nog zien in een bijdrage in derde editie van het tijdschrift "Faszination Spur 1". Hier wordt ook de zeer fraaie modelbaan van de eigenaar voorgesteld. De moeite waard dus!
Das dies geglückt ist, dürfte deutlich sein! Ich empfand es als eine Ehre, dieses „Kindlein“ patinieren zu dürfen. Wie es ohne Patina aussah, können Sie noch in einem Beitrag der dritten Ausgabe der Zeitschrift „Faszination Spur 1“ sehen. Hier wird auch die sehr schöne Modellbahnanlage des Besitzers vorgestellt. Es lohnt sich also!

zondag 16 augustus 2015

Ein- oder Dreikammer, immer der Hammer! Die neuen Kesselwagen von Kiss

ketelwagens - dé verkoophit in modelspoorland. Want hoeveel uitvoeringen van een model kan je wel niet uitbrengen met al die verschillende reclamevarianten? Kies het goede type en je kan aan de slag. Kiss Modellbahnen maakt de keuze nog lastiger door 2 verschillende modellen op dezelfde basis uit te brengen.Kesselwagen – der Verkaufs-hit im Modellbahnland. Denn wie viele Ausführungen eines Modells kann man nicht herausbringen mit all den verschiedenen Reklamevarianten? Wähle eine gute Type und es kann losgehen. Kiss Modellbahnen macht die Qual der Wahl noch größer, weil sie zwei verschiedene Modelle auf dem gleichen Fahrgestell herausbringen.
Dit is het meest voorkomende type, hier in de Veedol uitvoering in tijdperk IV. Een prachtig model dat mij positief verraste door zijn filigraan uitgevoerde ladders en handgrepen. De dunne diameter geeft het model meteen een 'kleinserie' uiterlijk, maar desondanks blijken de bordessen stabieler te zijn dan verwacht.
Dies ist die am meisten vorkommende Type, hier in der Veedol-Ausführung der Epoche IV. Ein herrliches Modell, das mich durch seine filigran ausgeführten Leitern und Handgriffe überraschte. Der kleine Durchmesser verschafft dem Modell gleich ein „Kleinserien“-Aussehen, aber dennoch schein die Bühnen stabiler als erwartet zu sein. 
Dankzij de relatief eenvoudige uitvoering en uniforme kleur verwachtte ik niet dat deze wagen zo fraai zou worden: juist hierdoor lijkt het veel geloofwaardiger en realistischer dan een bonte uitvoering! Maar het kan natuurlijk ook anders.......
Wegen der relativ einfachen Ausführung in einheitlicher Farbgebung hätte ich nicht erwartet, dass dieser Wagen so schön werden sollte: Gerade dadurch wirkt er viel glaubwürdiger und realistischer als eine bunte Ausführung. Aber es geht natürlich auch anders …
 De driekamerketelwagen in Shell outfit is werkelijk het non plus ultra: hoeveel onderdelen kan je maximaal kwijt op een model? Dit maakt het weatheren wel een bijzonder tijdintensieve opgave, maar het effect is grandioos. De beplanking is weer houtkleurig gemaakt, met oliesporen rond de vulluiken en smeer en stuifroest op de juiste plekken. ik heb mijzelf meteen op een VTG uitvoering getrakteerd! Maar die houdt u nog van mij tegoed!
Der Dreikammerkesselwagen im Shell-Outfit ist wirklich das Nonplusultra: Wie viele Teile kann maximal an einem Modell anbringen? Das macht das Weathern zwar zu einer besonders zeitintensiven Aufgabe, aber der Effekt ist grandios. Die Beplankung ist wieder holzfarben ausgeführt mit Ölspuren rund um die Einflüllstutzen und Schmutz und Roststaub an den richtigen Stellen. Ich habe mir selber gleich eine VTG-Ausführung genehmigt! Darüber demnächst mehr...