dinsdag 16 april 2013

Aus zwei mach 01: die teilverkleidete 01.10 von Spur 1 Werkstatt.


Wat een eer en vertrouwen om zo een bijzondere machine te mogen patineren! Deze fantastische lok, samengesteld uit een stroomlijn 01 én een Altbaukessel 01 is het eigendom van de heer Rainer Herrmann. Wij spoor 1 liefhebbers worden op onze wenken bediend met zijn webshop, waar veel onderdelen te krijgen zijn. Dat hij van zijn voorraad zelf ook gesnoept heeft , mag met deze lok duidelijk worden!

 Welche Ehre und welches Vertrauen, solch eine besondere Maschine patinieren zu dürfen! Diese fantastische Lok, zusammengestellt aus einer Stromlinien-01 und einer Altbaukessel-01, ist Eigentum von Rainer Herrmann. Wir Spur-1-Liebhaber werden auf unsere Tipps hin in seinem Webshop bedient, wo viele Bauteile zu erhalten sind. Dass er auch selber an seinem Vorrat genascht hat, wird bei dieser Lok deutlich!
Dit model werd verder gecompleteerd met veel zelfgemaakte onderdelen waardoor een zeer accurate weergave is verkregen van de toestand van deze machine in tijdperk IIIa. Dit was een interessante periode, waarbij delen van de bekleding verwijderd werden om makkelijker onderhoud te kunnen plegen. Het weghalen van de deuren voor de rookkast moeten wel fnuikend zijn geweest voor de stroomlijn, want de trechtervorm zal veel meer weerstand hebben opgeleverd!

Dieses Modell wurde weiter komplettiert mit vielen selbst gefertigten Bauteilen, wodurch eine sehr akkurate Wiedergabe des Zustands, den diese Maschine in Epoche IIIa hatte, entstand. Dies war eine interessante Periode, als Teile der Verkleidung entfernt wurden, um die Wartung leichter durchführen zu können. Die Demontage der Türen vor der Rauchkammer muss für die Stromlinie wohl einschneidend gewesen sein, denn die Trichterform wird viel mehr Widerstand mit sich gebracht haben!
Dat dit eens een trots paradepaard was van de donkere periode van Duitsland, was in tijdperk IIIa haast niet meer voor te stellen. Omdat deze lok toch zou worden omgebouwd, was het onderhoud tot een minimum beperkt.

Daardoor moest ik de machine in een wat deplorabelere toestand dan gewoonlijk weergeven, maar ik wilde wel de elegantie van deze machine behouden. Met wat extra roest op klinknagelnaden, en een sterk mat/glans contrast, is dit mijns inziens goed geslaagd. En voor diegene die dit model nog niet heeft zien rijden: tijdens het Modultreffen in Borken zal hij een acte de présence geven!
Dass dies einst ein stolzes Paradepferd der dunklen Periode Deutschlands war, war in Epoche IIIa kaum noch zu spüren. Weil diese Lok sowieso umgebaut werden sollte, wurde die Unterhaltung auf ein Minimum beschränkt.

Daher musste ich die Maschine in einem etwas beklagenswerteren Zustand als gewöhnlich wiedergeben, aber ich wollte schon die Eleganz dieser Maschine bewahren. Mit etwas Rost auf den Nietenreihen und einem starken Matt-Glanz -Kontrast ist dies meines Erachtens gut gelungen. Und für denjenigen, der dieses Modell noch nicht hat fahren sehen: Beim Modultreffen in Borken wird es eine acte de présence geben!
 

woensdag 10 april 2013

Der ideale Rangierhobel in 0: Die V60 von Lenz


Wat worden de spoor 0 liefhebbers de laatste tijd toch verwend met fraaie modellen met fantastische functies! Zelfs de machinist draait zijn hoofd om, zodat hij altijd in de goede rijrichting kijkt....
Nu is niet iedereen is weg van al deze trucjes, maar willen gewoon een zeer gedetailleerd, goed rijdend model... wel , als de uitvoering van deze machine nu voor elke schaal de standaard wordt, dan hebben we nooit meer stotterende, lawaaierige, te hard rijdende loks.

Wie werden die Spur-0-Liebhaber in letzter Zeit doch mit schönen Modellen mit fantastischen Funktionen verwöhnt! Sogar der Lokführer dreht seinen Kopf, sodass er immer in die richtige Richtung guckt …
Nun steht nicht jeder auf solche Gags, sondern will einfach ein sehr detailliertes Modell mit guten Fahreigenschaften. Wenn die Ausführung dieser Maschine nun in jedem Maßstab Standard wird, dann haben wir nie mehr stotternde, lärmende, zu schnell fahrende Loks.

De V60 van Lenz heeft rijeigenschappen waar elke rangeerder van droomt. Dankzij een 'Energiespeicher' staat hij nooit stil door contactproblemen. Als hij kruipt blijft hij ook echt kruipen. De koppeling heeft zo zijn voor- en tegenstanders: mooi is hij niet, maar rangeren wordt wel een genot met dit systeem.

Die V 60 von Lenz hat Fahreigenschaften, von denen jeder Rangierer träumt. Dank eines „Energiespeichers“ bleibt sie nie wegen Kontaktproblemen stehen. Wenn sie kriecht, dann kriecht sie auch wirklich.
Die Kupplung hat ihre Befürworter und Gegner – schön ist sie zwar nicht, aber rangieren wird mit diesem System zum Genuss.

Over het uiterlijk kan ik kort zijn: welhaast perfekt. Uiteraard is er voor de purist nog het een en ander te superen, maar dat blijft binnen de perken. De wielen vind ik persoonlijk wel het fraaiste....

Beim Aussehen kann ich mich kurz fassen: Natürlich gibt es für den Puristen noch das eine oder andere zu supern, aber das hält sich in Grenzen. Ich persönlich finde die Räder am schönsten …


Spoor 1 liefhebbers krijgen straks de kans een V60 van Dingler aan te schaffen, maar voor deze machine kan je zeker 9x een Lenz V60 kopen....ach, het leven is soms niet fair.

Spur-1-Liebhaber erhalten bald die Möglichkeit, sich eine V 60 von Dingler anzuschaffen, aber für deren Preis kann man sich etwa neun Lenz-V 60 kaufen … Ach, das Leben ist manchmal unfair.