zaterdag 13 oktober 2012

Spätsommer- Spass!


 Ik wilde eens kijken of ik mij dit ook beviel, foto's met een natuurlijke achtergrond. Nog niet zo eenvoudig, maar het weer was gunstig. Dé gelegenheid ook om Ernst Jorissens' railbus en goederenwagens vast te leggen!

Nicht ganz einfach, aber das Wetter war günstig, die Gelegenheit auch, um Ernst Jorissens Schienenbus und Güterwagen abzulichten.
Deze Kleine G-wagen van Hübner, verloor zijn plastic-glans door een subtiel patina, met her en der reparatiestukken. Zo ziet dit leuke wagentje er veel beter uit!
 
Dieser kleine G-Wagen von Hübner verlor durch eine dezente Patina seinen Plastikglanz und erhielt hier und da Reparaturflicken. So sieht dieses hübsche Wägelchen viel besser aus!

Deze Kds wagens zijn bij mij favoriet. Deze uitvoering vervoert quartzmeel. Door een witte waas op de bovenzijde heb ik geprobeerd logica in de weathering te krijgen. Toegegeven, het kan veel heftiger, maar zo vind ik het zelf het mooiste...
 
Die Kds-Wagen zählen zu meinen Favoriten. Diese Ausführung dient dem Transport von Quarzmehl. Ich habe versucht, durch einen weißen Schleier auf der Oberseite etwas Logik in die Patinierung zu bekommen. Zugegeben, man kann es viel kräftiger machen, aber so finde ich selbst es am schönsten ...

De railbus dee me versteld staan! Met zo weinig ingrepen zo veel fraaier! heeft u dit model? Dan zou ik zeer zeker overwegen deze te voorzien van een fijne weathering. Vooral de epoche III uitvoering dient heel terughoudend te worden gepatineerd.

 Bij ons achter is een prachtig on-Nederlands veld dat perfect als decor dient voor wat opnames in de buitenlucht. Dit geeft meteen een heel ander effect. Nu houd ik zelf meer van de eenvoudige opnames met een egale achtergrond, maar ik wilde dit de volgers niet onthouden!

Der Schienenbus setzte mich in Erstaunen. Mit so wenig Eingreifen so viel schöner! Haben Sie dieses Modell? Dann sollten Sie auf jeden Fall überlegen, es mit einem dezenten Weathering zu versehen. Vor allem die Epoche-III-Ausführung muss sehr zurückhaltend patiniert werden!

Hinter unserem Grundstück liegt ein prächtiges Feld, das als perfektes Dekor für Außenaufnahmen dient. Dies gibt auf einmal einen ganz anderen Effekt. Nun mag ich zwar selber eher schlichte Aufnahmen mit einem neutralen Hintergrund, aber ich wollte das hier den Lesern nicht vorenthalten!

dinsdag 9 oktober 2012

Fremdartiger Fendt. Die Gerätetrager 360 GT .


Wat mij vroeger tijdens vakanties in Duitsland opviel, waren deze bijzondere traktoren. Die zie je in Nederland niet! Mij is ook niet geheel duidelijk wat je nu aan zo'n laadbakje hebt, maar het geeft wel die 'exotische sfeer'. Ik kan mij voorstellen dat een lokale boer juist deze trekker uitkiest om even bij de landhandel een paar zakken voer te halen, of de pallets terug te brengen. Voor mijn toekomstige projekt is dit in ieder geval een perfekte aanvulling, en ook qua tijdperk helemaal goed.

Was mir früher während der Ferien in Deutschland auffiel, waren diese besonderen Traktoren. Die sieht man in den Niederlanden nicht!
Mir ist auch nicht ganz deutlich, was man jetzt an einer solchen Ladepritsche hat, aber es ist wohl diese „exotische Atmosphäre“.
Ich kann mir vorstellen, dass ein örtlicher Landwirt gerade diesen Trecker aussucht, um kurz beim Landhandel einige Säcke Futtermittel zu holen oder Paletten zurückzubringen.
Für mein künftiges Projekt ist er auf jedem Fall eine perfekte Ergänzung, und auch von der Epoche hervorragend.


 Nu ben ik niet zo thuis in schaalmodellen van landbouwvoertuigen, maar ik zie wel of iets goed gedetaillleerd is. Deze Weise-Toys  fendt 360 GT (GeräteTräger-  in iedergeval geen Gran Tourismo) is echt ongekend gedetailleerd. Zelfs de voor- en achterruit kan geopend worden! Deze machine hoeft niet ergens achter in een hoekje weggemoffeld te worden- Siku komt er bij mij niet meer in!

Ich kenne mich zwar bei Modellen von landwirtschaftlichen Fahrzeugen nicht so gut aus, aber ich erkenne schon, ob etwas gut detailliert ist.
Dieser Weise-Toys-Fendt 360 GT (= Geräteträger und nicht etwa Gran Tourismo) ist wirklich ungeheuer detailliert.
Selbst Front- und Heckscheibe können geöffnet werden! Diese Maschine muss man nicht irgendwo in einer Ecke heimlich verschwinden lassen – Siku kommt da bei mir nicht mehr in Frage!
 
Bij het bestuderen van voorbeeldfoto's zag ik alleen maar gepoetse voorbeelden, maar daar trekken we ons niets van aan! Wat stof en vet op de scharnieren maakt het al heel wat acceptabeler, beschadigingen op de laadbak leken me ook logisch.

Beim Studieren von Vorbildfotos sah ich aber nur blankgeputzte Beispiele, aber diesen Schuh ziehen wir uns nicht an! Etwas Staub und Fett auf den Scharnieren macht es schon erheblich akzeptabler, und auch Beschädigungen auf der Ladepritsche schienen mir logisch.
 
 
Wat ik nu nog zoek is een 'jaren tachtig' heftruck, met genoeg pk's om wat goederenwagens weg te slepen. Dit van wege de wagendraaischijf die ik ga bouwen...

Was ich jetzt noch suche, ist ein „Achtziger-Jahre“- Gabelstapler mit genügend PS, um einige Güterwagen zu bewegen. Halt wegen der Wagendrehscheibe, die ich in Kürze bauen werde …
 

vrijdag 5 oktober 2012

Klein aber fein: Hübners Köf 3.

Gelukkig kan een mens zichzelf verrassen! Dacht ik dat de V100 voor altijd mijn favoriet zou zijn, blijkt dat toch niet zo te zijn. Sterker nog: na de aanschaf van dit kleine lokje raakte ik meer en meer in de ban van dit loktype. Er zijn dan ook legio voordelen te noemen...

Zum Glück kann ein Mensch sich selbst überraschen! Dachte ich bisher, dass die V 100 für alle Zeiten mein Favorit wäre, scheint es doch nicht so zu sein. Schlimmer noch: Nach der Anschaffung dieser kleinen Lok geriet ich mehr und mehr in den Bann dieses Loktyps. Es sind dann auch Unmengen Vorteile zu nennen …


Aangezien ik over weinig ruimte beschik, dacht ik niet aan een modelbaan in spoor 1. Maar dankzij de Köf realiseerde ik me dat een baan- of eerder een diorama waarop je kunt rijden- toch tot de mogelijkheden zou kunnen behoren.
Ik wil bewijzen dat in een ruimte van 2x3 m. er toch interessante rangeermogelijkheden bestaan- mede dankzij een wagendraaischijf. Uiteraard kom ik hier later op terug, maar het beloofd een leuke winter te worden!

Angesichts der Tatsache, dass ich über wenig Platz verfüge, dachte ich nicht an eine Modellbahnanlage in Spur 1. Aber dank der Köf wurde ich mir bewusst, dass eine Anlage – oder eher ein Diorama, auf dem man fahren kann – doch im Bereich des Möglichen sein könnte.
Ich möchte beweisen, dass in einem Raum von 2 x 3 m mit Hilfe einer Wagendrehscheibe doch interessante Rangiermöglichkeiten bestehen. Selbstverständlich komme ich später hierauf zurück. Es scheint wohl ein feiner Winter zu werden!
 

Ook een voordeel is dat dit lokje nog enige ruimte biedt voor verbeteringen: ik heb in een eerder artikel de uitbouw van de rangeerkoppeling en het superen van het interieur laten zien. Dankzij Oliver Kirschbaum rijdt de lok nu ook stottervrij!  De remschoenen maken hem helemaal op en top rangeerlok.

Es ist auch ein Vorteil, dass diese kleine Lok noch einigen Platz für Verbesserungen bietet. Ich habe in einem früheren Artikel den Ausbau der Rangierkupplung und das Supern des Innenraums gezeigt. Dank Oliver Kirschbaum fährt die Lok nun auch ohne zu stottern! Die Bremsschuhe machen sie so richtig zu einer klasse Rangierlok.


Als laatste komt de patinering aan de beurt. Deze heb ik bescheiden gehouden, want het wordt al gauw te bont op zo'n klein lokje. Ik heb de buffers voorzien van een lekkere laag vet, en een beetje roet en krassen maken het dak ook wat interessanter. Tot dat KM1 uitkomt met de V100 heb ik dit in ieder geval een nieuwe favoriet in huis!

Als letztes kommt die Patinierung an die Reihe. Diese habe ich maßvoll gehalten, denn es wird bei einer kleinen Lok doch schnell zu bunt. Ich habe die Puffer mit einer ordentlichen Lage Fett versehen, und ein wenig Ruß und einige Kratzer machen auch das Dach etwas interessanter. Bis KM1 mit der V 100 herauskommt, habe ich auf jeden Fall einen neuen Favoriten im Haus!

maandag 1 oktober 2012

Kunstunterricht für Modellbauer.

Langs de spoorlijn, op internet en uit tijdschriften: dat is waar de meeste modelspoorders, net als ik, hun ideeën opdoen. Omdat ik kunstschilder ben van beroep,bezoek ik regelmatig musea. Onlangs kwam ik tijdens een expositie werk tegen kwam van Oliver Boberg. Deze vrij jonge Duitse kunstenaar is tot in New York beroemd om zijn fantastische foto's van situaties die iedereen wel kent. Op het eerste gezicht lijkt het een gewone foto, maar als je goed kijkt zie je dat alles geënceneerd is.
Am Schienenstrang, im Internet und aus Zeitschriften: Von dort beziehen die meisten Modellbahner – so wie ich auch – ihre Ideen. Weil ich von Beruf Kunstmaler bin, besuche ich regelmäßig Museen. Unlängst kam ich während einer Ausstellung mit Werken von Oliver Boberg in Berührung. Dieser recht junge deutsche Künstler ist bis nach New York berühmt für seine fantastischen Fotos von Situationen, die wohl jeder kennt. Auf den ersten Blick scheint es ein gewöhnliches Foto zu sein, aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass alles inszeniert ist.
 
 
Door het enorme formaat van zijn werk nodigt Boberg je uit alle details te bewonderen- het is tot in de perfectie uitgewerkt. Wat u hier ziet is een diorama!
De schaal lijkt vaak rond 1:15 te zijn, en dat biedt natuurlijk helemaal veel mogelijkheden voor detaillering. Na de fotosessie wordt al het materiaal weggegooid......

Durch das enorme Format seines Werks lädt Boberg dazu ein, alle Details zu bewundern – es ist bis zur Perfektion ausgearbeitet. Was Sie hier sehen, ist ein Diorama!
Der Maßstab scheint etwa 1:15 zu sein, und das bietet natürlich sehr viele Möglichkeiten der Detaillierung. Nach der Fotosession wird das ganze Material weggeworfen …
 
Deze volgende twee beelden moet u  zien als een hommage: ik heb de'' Laderampe'' en de ''Machinenhalle'', twee werken van Boberg, in één gebouw gecombineerd. Die biedt voor mij veel mogelijkheden om mijn modellen te fotograferen. Zoals u kunt zien is er altijd voldoende ruimte voor verbetering. Bij mij dan....(mijn foto's zijn aan de linkerzijde te zien).

Die beiden folgenden Bilder müssen Sie als eine Hommage betrachten: Ich habe die „Laderampe“ und die „Maschinenhalle“, zwei Werke von Boberg, in einem Gebäude kombiniert. Das biete mir viele Möglichkeiten, meine Modelle zu fotografieren. Wie Sie sehen können, gibt es immer hinlänglich Raum für Verbesserungen. Bei mir zumindest … (meine Fotos sind jeweils links zu sehen).
 Wilt u meer weten over Oliver Boberg? Deze kunstenaar exposeert met enige regelmaat in Duitsland, er zijn gelimiteerde oplages te koop van zijn werk en als u geluk heeft kunt u zijn boek bemachtigen. Echt een aanrader! Tevens heeft hij een fraaie website: http://oliver-boberg.com/content/.

Wollen Sie mehr über Oliver Boberg erfahren? Dieser Künstler stellt mit einer Regelmäßigkeit in Deutschland aus, es gibt limitierte Auflagen seiner Werke zu kaufen, und wenn Sie Glück haben, können Sie sein Buch ergattern. Eine echte Empfehlung!  Außerdem hat er eine schöne Website: http://oliver-boberg.com/content/.

Bilder © O. Boberg