woensdag 13 januari 2016

Alternative aus Österreich: die Kö 1 und der Glaskasten mal anders

Zoals u misschien wel weet, bleef ik het meeste plezier aan het superen en persoonlijk maken van modellen. Als een ander dat ook goed doet, kan ik dat dan ook zeer op waarde schatten- vooral als ik de finishing touch mag maken!
De volgende modellen zijn gebaseerd op standaard KM1 loks. Was er in het geval van de Glaskasten  maar weinig nodig om dit model te superen, de Kö1 heeft een veel intensievere behandeling gehad.
Wie Sie vielleicht schon wissen, habe ich die meiste Freude am Supern und Individualisieren von Modellen. Wenn ein anderer dies auch gut macht, weiß ich das sehr wohl zu schätzen – vor allem, wenn ich mit der Alterung das I-Tüpfelchen setzen darf. Die folgenden Modelle basieren auf KM1-Standardloks. War im Falle des Glaskastens nur wenig nötig, um dieses Modell zu supern, so wurde die 1 einer viel intensiveren Behandlung unterzogen.
Dankzij een aantal voorbeeldfoto's konden er een kleine aanpassingen gemaakt worden aan deze Br. 688.01.  Om te beginnen het verwijderen van het nummer dat achterop de kolenbak stond. Daarna kwamen er planken uit fijne fineerstrips van H0-Fine voor het middelste raam aan de stokerszijde- al was er geen stoker nodig bij dit loktype.
Dank einer Anzahl von Vorbildfotos konnten an dieser BR 688.01 kleine Anpassungen erfolgen. Es begann mit dem Entfernen der Nummer, die hinten auf dem Kohlenkasten stand. Danach kamen Bohlen aus feinen Furnierstreifen von H0-Fine vor das Mittelfenster an der Heizerseite – auch wenn bei dieser Loktype kein Heizer nötig war.
Met hoogglans verf werden ook stukken overgeschilderd waar vermoedelijk overbodige tekst stond. Een stevige 3D weathering zorgde voor een flink kontrast. wat extra kolen, ook op het dak gemorst, geven een realistisch effect. Zo is met minimale middelen een maximaal effect verkregen!
Auch wurden mit Hochglanzlack einige Stellen übermalt, wo vermutlich entbehrlicher Text stand. Eine kräftige 3D-Patinierung sorgte für einen ordentlichen Kontrast. Etwas zusätzliche Kohlen, auch auf das Dach gekleckert, erzeugen einen realistischen Eindruck. So ist mit minimalen Mitteln ein maximaler Effekt zu erzielen!
Van stoom gaan we naar diesel...en wat voor lokje! Dit is een door  Herrn Muras   ( http://www.lokomotive.de/muras/  ) uit Tjechië omgebouwd KM1 Kö1- model. Onder andere een aangepaste huif, nieuwe ÖBB lampen en een gesloten machinistenhuis maken van een standaard lokje een heuse X210.01. Het aparte groen en de rode handgrepen dragen bij aan het typisch Oosterijkse uiterlijk.

Von Dampf wechseln wir nun zu Diesel – und was für ein Lökchen! Dies ist ein durch Herrn Muras (http://www.lokomotive.de/muras/) aus Tschechien umgebautes KM1-Kö1-Modell. Unter anderem eine nachgerüstete Haube, neue ÖBB-Laternen und ein geschlossenes Führerhaus machen aus einer kleinen Standardlok eine echte X210.01. Das aparte Grün und die roten Handgriffe tragen zum typisch österreichischen Aussehen bei.
Ook al is dit één van de onbelangrijkste ÖBB-loks, graag wil ik bij deze dit fantastische model op een voetstuk zetten! De heer Muras heeft de onderdelen waarschijnlijk zelf geëtst, waardoor de ombouw zeer professioneel is doorgevoerd. Helaas is er nauwelijks beeldmateriaal te vinden van deze machine, dus mocht ik voor de weathering mijn fantasie de vrije loop laten. Diverse washes en een lichtere kleur groen als dry-brush zorgen voor een levendig effect.
Auch wenn dies eine der unwichtigsten ÖBB-Loks ist, so will ich hier doch gern dieses fantastische Modell auf den Sockel heben! Herr Muras hat die Bauteile wahrscheinlich selbst geätzt, wodurch der Umbau sehr professionell ausgeführt ist. Leider gibt es kaum Bildmaterial von dieser Maschine, sodass ich meiner Fantasie freien Lauf lassen durfte. Diverses Washing und ein recht helles Grün als dry-brush sorgen für einen sehr lebendigen Effekt.
Het was me een heel groot genoegen beide machines te mogen patineren. Ik hoop dat de foto's dit ook duidelijk laten zien!
Es war für mich ein sehr großes Vergnügen, die beiden Maschinen patinieren zu dürfen. Ich hoffe, dass dies auch auf den Fotos deutlich wird!