zondag 21 september 2014

Neubau-Neuling: die Br.82 von KM1.

Het is een voorrecht om zo-vers vanuit Lauingen- een noviteit van KM1 te mogen voorzien van een patinering.We kennen dit model natuurlijk van het uitgebreid besproken prototype, en de fraai uitgelichte foto's van KM1 zelf. Maar voor mij gaan mijn ogen echt open, als een model is voorzien van een laagje bedrijfsvuil op schaal.
 Es ist schon eine Begünstigung, solch eine Novität von KM 1 – frisch aus Lauingen – patinieren zu dürfen. Wir kennen dieses Modell natürlich von dem ausführlich besprochenen Prototyp und den sehr gut ausgeleuchteten Fotos von KM 1 selber. Aber mir gehen die Augen erst dann richtig auf, wenn ein Modell mit einer maßstäblichen Schicht von Betriebsspuren versehen ist.
Want dan komen de details naar voren, die eerst verstopt waren in het uniforme zwart en rood.
De luchtpompen, kolenvoorraad, wateropslag, remstof, de reinigingsresten, smeermiddelen en het vele op en afstappen van het personeel laten allen hun eigen sporen na. Door deze sporen te imiteren verklaren alle onderdelen ook hun eigen doel.
Denn erst dann kommen die Details zum Vorschein, die sich bis dahin in dem uniformen Schwarz und Rot versteckten.
Die Luftpumpen, Kohlenvorrat, Wasserkästen, Bremsstaub, Reinigungsreste, Schmiermittel und das häufige Auf- und Absteigen durch das Personal hinterlassen alle ihre eigenen Spuren. Erst die Wiedergabe dieser Spuren verdeutlicht die Zweckbestimmung der jeweiligen Teile.
KM1 is weer een stap verder gegaan dan bij de vorige modellen: voor €2000,00 krijgt men een Premium Edition model met extra's waarvan men voorheen alleen kon dromen. Wat mij opviel waren luiken die open kunnen en vergrendeld worden met miniatuur grendels, treden aan de kolenkast die opgeklapt kunnen worden, een houten vloer in het machinistenhuis en zeer fijne smeerleidingen.
KM 1 ist wieder einen Schritt weiter gegangen als bei den bisherigen Modellen: für € 2000,00  erhält man ein Premium-Edition-Modell mit Extras, von denen man früher nur träumen konnte. Was mir auffiel, waren Klappen, die geöffnet werden und mit Miniaturriegeln verschlossen werden können, Tritte am Kohlenbansen, die hochgeklappt werden können, ein Holzboden im Führerstand und sehr feine Schmierleitungen.
Ook al is dit een Neubaulok in optima forma, aan details ontbreekt het niet. Waar de Baureihe 23 soms nogal kaal overkomt, is het alsof de Br. 82 een zak met onderdelen over zicht uitgestrooid heeft gekregen. Het enige zijn de gelaste waterkasten, maar verder kon mijn penseel van de ene leiding naar de andere, en ook de onderzijde- die ik in dit geval ook voorzien heb van een vrij sterk patina, bleek even bewerkelijk als een ''oude pruissin'', zoals de Br. 94.
Auch wenn es sich hier um eine schnörkellose Neubaulok handelt, so fehlt es ihr doch nicht an Details. Wo die Baureihe 23 bisweilen ziemlich kahl daherkommt, scheint die BR 82 einen Sack mit Bauteilen vor sich hingeschüttet bekommen zu haben. Mit Ausnahme der geschweißten Wasserkästen konnte mein Pinsel von der einen Leitung zur anderen springen, und auch die Unterseite – die ich in diesem Fall auch mit einer recht starken Patina versehen habe – zeigte sich so bearbeitbar wie eine „alte Preußin“, etwa die BR 94.

maandag 1 september 2014

Premiere: der Gs 213 von MBW in Spur 1

De eerste producten van MBW in spoor 1-zijn concreet. Want er is een drietal prototypen bij mij beland, die ik u stuk voor stuk wil voorstellen.  Als eerste is de  Gs 213 aan de beurt. Dit model heb ik in spoor 0 in 2012 al aan u voorgesteld, en nu is na lang wachten ook voor ons 'Einser' dit wagentype bijna beschikbaar.
 
Die ersten Produkte von MBW in Spur 1 werden konkret. Denn bei mir sind drei Prototypen angekommen, die ich Stück für Stück vorstellen will. Als erster ist der Gs 213 an der Reihe. Dieses Modell habe ich Ihnen in Spur 0 bereits 2012 vorgestellt, und nun ist nach langem Warten dieser Wagentyp auch für uns Einser fast verfügbar.
 De modellen zijn volledig uit kunststof, op de kogellagers en wielen na. De onderzijde is behoorlijk gedetailleerd, en is uit een taai soort kunststof, waardoor de fijne onderdelen bij een botsing gewoon meegeven. Dankzij de driepuntlagering staat de wagen altijd met alle wielen op de rails. Dit mis ik erg bij de Hübner- en Märklinwagens, die daardoor veel minder mooi 'sporen'.
Die Modelle bestehen bis auf die Kugellager und Räder komplett aus Kunststoff. Die Unterseite ist ordentlich detailliert und besteht aus einem zähen Kunststoff, wodurch die feinen Teile bei einem Zusammenstoß einfach nachgeben. Dank der Dreipunktlagerung steht der Wagen immer mit allen Rädern auf dem Gleis. Dies vermisse ich bei Hübner- und Märklinwagen sehr, die dadurch viel schlechter„spuren“.

 De spoor 0 modellen van MBW zijn naar mijn smaak vaak te donkerbruin. De prototypen waren in dit geval gelukkig in de originele RAL 2018 kleur. Hopelijk blijft dit ook zo...
Die Spur-0-Modelle von MBW haben nach meinem Geschmack oft ein zu dunkles Braun. Glücklicherweise waren die Prototypen in diesem Fall im originalen RAL-2018-Farbton. Hoffentlich bleibt dies auch so …
Dankzij een kortkoppelingscoulisse kunnen modelkoppeling-rijders buffer aan buffer rijden- uniek bij goederenwagens! Om te kunnen rijden met schaalkoppeling is minimaal zaagwerk vereist.
De deuren en luiken kunnen bij de MBW wagens worden geopend en de buffers zijn verend uitgevoerd. Bij het prototype klemden deze nog wel, en ook vind ik het jammer dat op de bufferplaten bouten zijn aangeduid, omdat UIC buffers altijd gelast, en dus glad zijn.
Dank einer Kurzkupplungskulisse können Modellkupplungsfahrer Puffer an Puffer fahren– bisher einzigartig bei Güterwagen! Um mit Vorbildkupplung fahren zu können, sind minimale Sägearbeiten erforderlich.
Die ''Haus''-Köf holt den entladenen Gs 213 wieder ab.
 Ik heb bij dit model wel mijn gebruikelijke mini-supering toegepast: Nolte wielen pasten perfect in de kogellagers, en ook fijne vrachtbriefhouders zijn naderhand opgeplakt. Alle handgrepen waren 90 graden gebogen, en deze heb ik nu in een hoek van 45 graden gezet. Ook is de bufferbalk roodbruin gespoten: gebruikelijk bij Epoche IV modellen. Het dak is aluminium kleurig, maar nu in een stofgrijs uitgevoerd. in de bufferbalk zaten 4 (?) gaten om remslangen op te nemen: deze zijn opgevuld en geplamuurd. Voor een Hübner remslang heb ik naderhand een klein gaatje geboord.

Ich habe bei diesem Modell meine übliche Mini-Superung angewendet. Nolte-Räder passten perfekt in die Kugellager, und auch feine Frachtzettelhalter habe ich nachträglich angebracht. Da alle Handgriffe um 90 Grad gebogen waren, habe ich sie in einen Winkel von 45 Grad gebracht. Auch ist die Pufferbohle nun rotbraun gespritzt, wie dies bei Epoche-IV-Modellen üblich ist. Das aluminiumfarbene Dach hat nun eine staubgraue Farbe. In der Pufferbohle befinden sich vier (?) Löcher, um Bremsschläuche aufzunehmen. Ich habe sie verschlossen und gespachtelt. Zur Aufnahme von Hübner-Bremsschläuchen habe ich danach ein kleines Loch gebohrt.
Conclusie: met een adviesprijs van €160,00 heeft u een model dat qua verhoudingen correct is weergegeven, oldoende gedetaillerd is maar een kleine supering waardeert (vind ik leuker dan zo uit de doos), geweldige rij-eigenschappen heeft, en in elke na-oorlogse goederentrein niet mag ontbreken.  Voor meer informatie, kijkt u hier: http://www.mbw-shopsystem.de/
Ik wens MBW in spoor 1 een goede start toe!

Fazit: Bei einer Preisempfehlung von 160,00 € erhalten Sie ein Modell, das grundsätzlich korrekt wiedergegeben, ausreichend detailliert ist und nur eine kleine Superung erfordert (finde ich schöner als direkt aus der Schachtel), sehr gute Laufeigenschaften hat und in keinem Nachkriegsgüterzug fehlen darf. Mehr Informationen finden Sie unter http://www.mbw-shopsystem.de/

Ich wünsche MBW in Spur 1 einen guten Start!