zondag 23 oktober 2016

Märklin macht's besser: HOBUM Kesselwagen in Spur 1

 In Sinsheim zag ik een onopvallende noviteit in de Märklin vitrine: een twee-assig ketelwagentje dat al jaren in verschillende uitvoeringen op de markt is, en nu in een aantrekkelijk design voor Epoche 3 liefhebbers.

In Sinsheim sah ich eine unauffällige Neuheit in der Märklin-Vitrine: ein zweiachsiger kleiner Kesselwagen, der schon Jahre lang in verschiedenen Ausführungen auf dem Markt ist, nun aber in einem ansprechenden Design für Epoche 3 Liebhaber.
En wat zag mijn oog: Märklin heeft alle mogelijke onderdelen die bij de vorige modellen ontbraken, aangevuld. Dus een fraai bedrukte umstellhebel, rangeergrepen, ''Hübner'' wielen en een zo goed als volledig remwerk! Ook werden tot mijn verrasing  modelkoppelingen en remslangen meegeleverd. Hopelijk is dat de nieuwe standaard. Zo kunnen diverse oudere modellen toch weer in productie genomen worden.

Und was sahen meine Augen? Märklin hat alle möglichen Details, die bei den bisherigen Modellen fehlten, angebracht. So einen fein bedruckten Umstellhebel, Rangiergriffe, „Hübner“-Räder und eine so gut wie komplette Bremsanlage!
Wat nog wel jammer is, is dat de Zettelhalter opgedrukt was. Dat kon natuurlijk niet zo blijven, en ik heb een messing exemplaar op de plaats van de print geplakt.
Een prachtige vrachtbrief van Manufaktur-FT maakt het geheel af. van zulke kleine details kan ik in iedergeval genieten.

Recht schade ist jedoch, dass der Zettelhalter nur aufgedruckt ist. Das konnte natürlich nicht so bleiben, und ich habe an die Stelle Drucks ein Messingexemplar platziert.
Ein prächtiger Frachtbrief von Manufaktur-FT rundet das Ganze ab. Solche kleinen Details gefallen mir in jedem Fall.
 
De bühne op de ketel en de ladder heb ik verweerd-zwart geschilderd, het hout op de treeplanken sterk uitgebleekt, wat vet rond de aspotten en grepen en hendels rood geschilderd.
En ja, ik weet het, het is geen messing model, en het kan allemaal veel fijner, maar voor rond de €150,00 heb je een wagen die op een bescheiden manier toch opvalt. Märklin, graag verder zo!

Die Bühne auf dem Kessel und die Leiter habe ich schwarz verwittert und das Holz auf den Trittbrettern stark ausgebleicht dargestellt, dann noch etwas Schmierfett um die Achslager sowie Griffe und Hebel rot hervorgehoben.

Ja, ja, ich weiß, es ist kein Messingmodell, und es kann auch alles viel feiner sein, aber für rund 150 EUR erhält man einen Wagen, der auf eine bescheidene Art und Weise doch auffällt.
Gerne weiter so, Märklin!

maandag 3 oktober 2016

Preußenbulli: die Baureihe 56 von Schönlau / M&L

Soms krijg je een model op tafel, waar je uit puur respekt eigenlijk de verf en poeders achterwege wilt laten. Alsof Rembrandt vraagt of je hier en daar nog wat verbeteringen aan zijn schilderij wilt aanbrengen....
Toch is de opdracht duidelijk en onvermijdelijk: het model moet en zal geweathered worden!
Gelegentlich bekomme ich ein Modell auf den Tisch, bei dem man aus purem Respekt Farbe und Puder beiseite lassen möchte. Als ob Rembrandt darum bittet, ob man hier und da nicht noch einige Verbesserungen an seinem Bild anbringen will ...
Jedoch ist der Auftrag deutlich und unvermeidlich: das Modell muss und wird patiniert werden!

Over het al tientallen jaren oude model zelf is nauwelijks informatie te vinden. Het is een door Schönlau- in opdracht van Markscheffel & Lennartz- in Duitsland geproduceerd model, met een prijskaartje van een leuk autootje. Gelukkig heeft de huidige eigenaar wel de meest actuele sound-decoder in laten bouwen, en de flenzen zijn nu in 1 PUR. Fijner kan echt niet!
Über das schon Dutzende Jahre alte Modell selber sind kaum Informationen zu finden. Es ist ein durch Schönlau – im Auftrag von Markscheffel& Lennartz – in Deutschland produziertes Modell in der Preisklasse einen schönen, kleinen Autos. Zum Glück hat der heutige Eigentümer den aktuellsten Sounddecoder einbauen lassen, und die Radreifen sind nun in 1 PUR. Feiner geht es wirklich nicht!
Verder kan ik alleen maar vertellen wat ik zie: ongelooflijk vakmanschap en echt handwerk. Waar de modellen uit Korea heden ten dage gewoonweg perfekt zijn, zie je hier nog een menelijke hand. En het mag vreemd klinken maar dat vind ik erlijk gezegd haast ontroerend...
Ansonsten kann ich aber nur berichten, was ich sehe: unglaubliches fachliches Können und echte Handarbeit. Während die Modelle aus Korea heutzutage schlichtweg perfekt sind, erkennt man hier noch eine menschliche Hand. Und es mag seltsam klingen, aber das finde ich ehrlich gesagt fast rührend …
De koperen leidingen heb ik met enig respect geweathered, hier en daar lijkt het wel een nest met ringslangen. Ook de Tender is full option: haken en schep liggen op de waterbakken. Alleen een laagje gemorste kolen maken dit stilleven af.
Die Messingleitungen hab ich mit wenig Respekt gealtert, hier und da ähnelt es einem Nest mit Ringelnattern. Auch der Tender ist full-option: Schürhaken und Schaufel liegen auf den Wasserkästen. Nur noch eine kleine Lage zerstoßene Kohlen, und das Stillleben ist fertig.
Het voorbeeld was niet zo geslaagd: te langzaam voor de hoofdlijn, te zwaar voor de zijlijn. Maar dat maakt niet uit voor ons modelbouwers- in 1:32 gelden gelukkig andere wetten! Dat dit model ooit door KM1 of Kiss gemaakt wordt, is goed mogelijk. Maar in deze uitvoering, in dit toppunt van messingkunst, zal deze lok uniek blijven! 
Das Vorbild war nicht so gelungen: für die Hauptbahn zu langsam, für die Nebenbahn zu schwer. Dass dieses Modell irgendwann einmal von KM 1 oder Kiss produziert wird, ist gut möglich. Aber in dieser Ausführung, in diesem Höhepunkt der Messingkunst wird diese Lok einzig bleiben!