dinsdag 10 juli 2012

KM 1's V90: Der dezente Rangierdiesel.


Graag zou ik nog een keer de loftrompet willen luiden over de V90, maar u weet ondertussen dat ik deze diesellok werkelijk geweldig vind! Deze machine is van voor tot achter overladen met detail, en de uitvoering is zoals we van KM1 gewend zijn: perfect.

Gerne  würde ich noch einmal eine Lobeshymne auf die V 90 singen, wissen Sie doch inzwischen, dass ich diese Diesellok wirklich toll finde! Diese Maschine ist von vorn bis hinten überladen mit Details, und die Ausführung ist so, wie wir es von KM 1 gewohnt sind: perfekt.Hieronder ziet u enige detailfoto's die duidelijk maken dat stof, vet en roest op dieselloks zo hun eigen plekken hebben. Op onderzoek uitgaan en veel voorbeeldfoto's zorgen voor een authentiek en logisch resultaat.

Hier unten sehen Sie einige Detailfotos, die deutlich machen, dass Staub, Fett und Rost auf Dieselloks ihre speziellen Stellen haben. Nachforschungen anstellen und viele Vorbildfotos sorgen für ein authentisches und logisches Resultat.Er restte mij dus niets anders dan decent te werk te gaan, en lichte bedrijfssporen aan te brengen, om het karakter van deze lok geen geweld aan te doen. Het dak kreeg weer een fijnschildering van lichte krasjes. Dit zorgt er voor dat het vrij eenvoudige dak ook voldoende aandacht krijgt.

Es blieb mir also nichts anderes, als dezent ans Werk zu gehen und leichte Betriebsspuren anzubringen, um dem Charakter dieser Lok keine Gewalt anzutun. Das Dach erhielt wieder eine Feinbemalung mit leichten Kratzern. Das sorgt dafür, dass das ziemlich einfache Dach auch entsprechende Aufmerksamkeit erhält.


Deze foto zegt eigenlijk wat ik bedoel: hier gaat het hart van elke spoorwegliefhebber toch van sneller van kloppen?

Dieses Foto zeigt eigentlich, was ich meine: Hier schlägt doch das Herz jedes Eisenbahnfreundes schneller, nicht wahr?

maandag 9 juli 2012

Siffige Selbstentlader part 2: Dienstschotterwagen von KM1.

Toen ik dit model in handen kreeg was ik verbijsterd: wat een ontzettende hoop detail! Wat een gewicht! Wat een soepel draaiende wielen! Wat een juweel! Vanaf nu zal ik de uitroeptekens met moeite gaan beperken, maar deze wagen is echt het mooiste wat ik op mijn werkbank heb gezet.

Als ich diese Modell in die Hände bekam, war ich ganz aus der Fassung: Was für eine unglaubliche Menge an Details! Was für ein Gewicht! Was für geschmeidig sich drehende Räder! Was für ein Juwel! Auch wenn es schwer fällt, werde ich die Ausrufezeichen ab jetzt etwas eindämmen, denn dieser Wagen ist wirklich das Schönste, was ich bisher auf meinen Werktisch gestellt habe.


De uitdaging is een regelmatige graad van vervuiling te creëren, ook al bestaat dit model uit de meest moeilijk te bereiken hoeken. Toch is dit zeer behoorlijk gelukt, maar ik ben blij dat ik geen complete trein hoef te doen...
Die Herausforderung ist, einen regelmäßigen Grad der Verschmutzung hinzubekommen, und dazu besitzt dieses Modell sehr schwer erreichbare Stellen. Dies ist doch sehr ordentlich gelungen, aber ich bin froh, dass ich keinen kompletten Zug zu bearbeiten brauchte …

Het voorbeeld laat zien dat vooral de losbakken stoffig en beschadig zijn, en door juist hier goed te kijken, krijg je die authentieke sporen die deze wagen zo kenmerken.
Nu maar hopen dat KM 1 eens de Ottm 70 / Ed 090 gaat uitbrengen. Die wordt vast net zo mooi!

as Vorbild lässt erkennen, dass vor allem die Entladeschütten staubig und schadhaft sind, und wenn man gerade hier gut hinsieht, erhält man die authentischen Spuren, die diesen Wagen so kennzeichnen.

Jetzt hoffe ich nur, dass KM 1 irgendwann den Ottm 70 / Ed 090 herausbringen wird. Der wird fast ebenso schön!

LKW verliert seinen Glanz.

Om in de von Haus zu Haus keten ook klanten te kunnen bedienen die geen spooraansluiting hadden, bood de Bundesbahn de service de standaardcontainers op elke gewenste plek af te zetten. Dat was dan ook de essentie en het succes van deze formule- helaas heeft het niet kunnen voorkomen dat veel transport volledig over de weg is gegaan.

Um in der Von-Haus-zu-Haus-Kette auch Kunden bedienen zu können, die keinen Gleisanschluss hatten, bot die Bundesbahn den Service an, den Standardcontainer an jedem gewünschten Ort abzusetzen. Das waren dann auch die Essenz und der Erfolg dieses Konzeptes – leider hat es nicht verhindern können, dass viele Transporte vollständig über die Straße gingen.

Hübner heeft dit speciale transport fantastisch in model gevangen, en alle functies van het grote voorbeeld zijn ook in model na te bootsen. Zo kan het overzetten van de containers ook in scene gezet worden.
Hübner hat diesen Spezialtransport fantastisch im Modell eingefangen, und alle Funktionen des großen Vorbilds sind auch im Modell nachzustellen. So kann das Umsetzen des Containers in Szene gesetzt werden.

Deze trekkers en aanhangers waren veel te glanzend en pasten niet bij het geheel. Met een subtiel patina verliezen deze modellen meteen hun speelgoed-achtige uiterlijk, en hierdoor komen de details pas goed tot hun recht! Gelukkig gaat dit dus niet alleen op voor spoorwegmaterieel!

Die Zugmaschinen und Auflieger waren viel zu glänzend und passten nicht zum Ganzen. Mit einer subtilen Patina verlieren diese Modelle auf einmal ihr spielzeughaftes Aussehen, und hierdurch kommen die Details erst zu ihrem Recht! Zum Glück funktioniert dies also nicht nur bei Eisenbahnmaterial!

vrijdag 6 juli 2012

Die baureihe V100: Absolute Liebling nochmals abgelichtet.

Ik kon het niet laten: de V100 is en blijft mijn meest geliefde lok. Daarom moest ik hem in mijn nieuwe diorama nogmaals op beeld vastleggen. Ik hoop op uw begrip! Voor mij is er nu eenmaal niets mooiers dan dit....op het gebied van treinen dan....

Deze machine heb ik volledig gesuperd: het Märklin model geeft in grote lijnen deze lok perfect weer, dus is een dankbaar uitgangspunt voor een beperkte of een meer uitvoerige verbouwing.
Zoals de meeste volgers wel weten, ben ik liefhebber van Epoche IV. Dat is bij deze lok te herkennen aan de UIC- antenne en het computernummer.

Ich konnte es nicht lassen: Die V 100 ist und bleibt meine Lieblingslok. Darum musste ich sie in meinem neuen Diorama nochmals im Bild festhalten. Ich hoffe auf Ihr Verständnis! Für mich gibt es nun einmal nichts Schöneres als dies … zumindest was Züge anbelangt …

Diese Maschine habe ich komplett gesupert: Das Märklin-Modell gibt im Großen und Ganzen diese Lok perfekt wieder, ist also eine dankbare Ausgangsbasis für einen begrenzten oder auch umfangreicheren Umbau.
Wie die meisten wissen, die diesen Blog verfolgen, bin ich ein Liebhaber der Epoche IV. Das kann man an dieser Lok an der UIC-Antenne und der Computernummer erkennen.

Om de spoor 1 gemeenschap aan te sporen ook zelf eens zijn standaardlok eenvoudig op te waarderen heb ik deze 'verleidelijke' foto's gemaakt. Nu hoop ik dat bij u ook de vonk overslaat!

Um die Spur-1-Gemeinschaft anzuspornen, auch selber einmal die eigene Standardlok mit einfachen Mitteln aufzuwerten, habe ich diese „verführerischen“ Fotos gemacht. Nun hoffe ich, dass bei Ihnen auch der Funke überspringt!


KM 1 brengt over enige tijd de kortere variant uit, een V100.20 type verwacht ik niet gauw. Dus mijn verbouwing is niet voor niets geweest gelukkig. Dan nu de tips voor uw eigen 'Dauerbrenner':

Voor onderdelen kunt u terecht bij ASOA  maar vooral bij mijn vriend Dirk Neumann.
Dr. Brodrick heeft op het Spur 1 Forum een duidelijk en uitgebreid ombouwverslag. Maar het hoeft natuurlijk niet zo perfect: een paar lampenringen of een sneeuwruimer maken hem al veel fraaier.
Aan de slag dus!

KM 1 bringt demnächst die kürzere Variante heraus, eine V-100.20-Variante erwarte ich nicht so bald. Deshalb ist mein Umbau glücklicherweise nicht umsonst gewesen.
Nun also die Tipps für Ihren eigenen „Dauerbrenner“:

Bauteile bekommen Sie bei ASOA, aber vor allem bei meinem Freund Dirk Neumann.
Herr Dr. Brodrick macht im Spur-1-Forum einen gut verständlichen und ausführlichen Umbauvorschlag. Aber es braucht natürlich nicht so perfekt zu sein: einige Lampenringe oder ein Schneeräumer machen sie schon viel schöner. Also auf in den Kampf!

dinsdag 3 juli 2012

Kurz und Knapp: die Baureihe 24.

Deze Baureihe 24 is voor de kritische modelspoorder in een aangename uitvoering: Finescale wielen, aangepaste lampen en een overtuigend patina. Dit zou Hübners laatste ontwikkeling zijn- nu is deze lok te vinden in het Märklin assortiment.

Dem kritischen Modellbahner stellt sich diese Baureihe 24 in einer gefälligen Ausführung dar: Finescale-Räder, nachgerüstete Laternen und eine überzeugende Patina. Dies sollte Hübners letzte Entwicklung sein – nun ist diese Lok im Märklin-Sortiment zu finden.

Wat mij opviel, is dat deze kleine tenderloks er meestal heel goed verzorgd uitzagen- kennelijk vond het personeel het de moeite waard er eens extra langs te gaan me een vette lap....dat gebeurt alleen als er van je gehouden wordt. En dat is al gauw met zo'n aandoenlijke machine!

Was mir aufgefallen ist: Diese kleinen Schlepptenderloks sahen meistenteils gut gepflegt aus – offensichtlich fand das Personal es lohnenswert, mal mit einem ölgetränkten Lappen entlang zu gehen … so etwas geschieht doch nur, wenn man sie mag. Und das ist schnell passiert bei so einer anrührenden Maschine!


Aan mij dus om ook met het weatheren hiermee rekening te houden. Op verzoek werd een 3D weathering toegepast om dit model volledig tot zijn recht te laten komen. De vette- gepoetste delen kregen een glanzende finish, waar er al gauw stof en roet bleef plakken werden mat.

Es war nun an mir, dem auch mit dem Weathering Rechnung zu tragen. Wunschgemäß wurde eine 3-D-Alterung vorgenommen, um dieses Modell gänzlich zu seinem Recht kommen zu lassen. Die ölgeputzten Teile erhielten ein glänzendes Finish, diejenigen, wo sich rasch Staub und Rost festsetzten, wurden matt.

Door glanzende en doffe delen af te wisselen krijg je echt een fantastisch resultaat, maar dit is alleen effectief als er ook pigment en zeer fijne kolen en as door de verf worden gemengd (3D Weathering) . Met een vlakke ondergrond is deze techniek niet te adviseren!

Durch den Wechsel zwischen glänzenden und stumpfen Teilen erzielte ich ein fantastisches Resultat, aber dies ist allein wirkungsvoll, wenn auch Pigmente sowie sehr feine Kohle- und Ascheteilchen unter die Farbe gerührt werden (3-D-Weathering). Auf einem planen Untergrund ist diese Technik nicht zu empfehlen!

zondag 1 juli 2012

Einfach ein Schiebedach.


Voor de serieuze spoor 1 liefhebber waarschijnlijk niets bijzonders: Hübners Kmgkks- schuifwand/ schuifdakwagen. Dit kunststof model is werkelijk zeer goed gedetailleerd, en met een realistisch patina is hij niet te versmaden! De eerst revisie heeft al de nodige bijgeverfde stukken opgeleverd, waarna de beschrifting opnieuw is aangebracht.

Für den ernsthaften Spur-1-Liebhaber wahrscheinlich nichts Besonderes: Hübners Kmgkks-Schiebewand/Schiebedach-Wagen. Dieses Kunststoffmodell ist wirklich sehr gut detailliert, und mit einer realistischen Patina ist es nicht zu verachten! Die erste Revision hat schon die nötigen farblich ausgebesserten Felder geliefert, und danach wurde die Beschriftung wieder neu angebracht.

De buffers krijgen een 'vettig' uiterlijk, stuifroest siert de wielen. Delen die snel slijten zoals tredes en handgrepen, worden voorzien van een metaalglans. Het zijn juist deze eenvoudige details die een model levensecht maken!

Die Puffer erhielten ein „fettiges“ Aussehen, Bremsstaub ziert die Räder. Teile, die sich schnell abnutzen, wie Tritte und Griffe, erhielten einen Metallglanz. Es sind gerade diese einfachen Details, die ein Modell lebensecht erscheinen lassen!


Hübner heeft laten zien dat hij een absolute meester is in het vervaardigen van hoogwaardige kunststofmodellen, en dit model is een dankbaar model voor de liefhebbers van de meer modernere spoorwegen.

Hübner hat erkennen lassen, dass er ein absoluter Meister in der Fertigung hochwertiger Kunststoffmodelle ist, und dieser Wagen ist ein dankbares Modell für die Liebhaber der etwas moderneren Eisenbahn.
Een onopvallende gast bij het laadperron zorgt wel voor pure 'Eisenbahn-atmosphäre'.
Ein unauffälliger Gast an der Laderampe sorgt jedoch für pure Eisenbahnatmosphäre.