vrijdag 6 juli 2012

Die baureihe V100: Absolute Liebling nochmals abgelichtet.

Ik kon het niet laten: de V100 is en blijft mijn meest geliefde lok. Daarom moest ik hem in mijn nieuwe diorama nogmaals op beeld vastleggen. Ik hoop op uw begrip! Voor mij is er nu eenmaal niets mooiers dan dit....op het gebied van treinen dan....

Deze machine heb ik volledig gesuperd: het Märklin model geeft in grote lijnen deze lok perfect weer, dus is een dankbaar uitgangspunt voor een beperkte of een meer uitvoerige verbouwing.
Zoals de meeste volgers wel weten, ben ik liefhebber van Epoche IV. Dat is bij deze lok te herkennen aan de UIC- antenne en het computernummer.

Ich konnte es nicht lassen: Die V 100 ist und bleibt meine Lieblingslok. Darum musste ich sie in meinem neuen Diorama nochmals im Bild festhalten. Ich hoffe auf Ihr Verständnis! Für mich gibt es nun einmal nichts Schöneres als dies … zumindest was Züge anbelangt …

Diese Maschine habe ich komplett gesupert: Das Märklin-Modell gibt im Großen und Ganzen diese Lok perfekt wieder, ist also eine dankbare Ausgangsbasis für einen begrenzten oder auch umfangreicheren Umbau.
Wie die meisten wissen, die diesen Blog verfolgen, bin ich ein Liebhaber der Epoche IV. Das kann man an dieser Lok an der UIC-Antenne und der Computernummer erkennen.

Om de spoor 1 gemeenschap aan te sporen ook zelf eens zijn standaardlok eenvoudig op te waarderen heb ik deze 'verleidelijke' foto's gemaakt. Nu hoop ik dat bij u ook de vonk overslaat!

Um die Spur-1-Gemeinschaft anzuspornen, auch selber einmal die eigene Standardlok mit einfachen Mitteln aufzuwerten, habe ich diese „verführerischen“ Fotos gemacht. Nun hoffe ich, dass bei Ihnen auch der Funke überspringt!


KM 1 brengt over enige tijd de kortere variant uit, een V100.20 type verwacht ik niet gauw. Dus mijn verbouwing is niet voor niets geweest gelukkig. Dan nu de tips voor uw eigen 'Dauerbrenner':

Voor onderdelen kunt u terecht bij ASOA  maar vooral bij mijn vriend Dirk Neumann.
Dr. Brodrick heeft op het Spur 1 Forum een duidelijk en uitgebreid ombouwverslag. Maar het hoeft natuurlijk niet zo perfect: een paar lampenringen of een sneeuwruimer maken hem al veel fraaier.
Aan de slag dus!

KM 1 bringt demnächst die kürzere Variante heraus, eine V-100.20-Variante erwarte ich nicht so bald. Deshalb ist mein Umbau glücklicherweise nicht umsonst gewesen.
Nun also die Tipps für Ihren eigenen „Dauerbrenner“:

Bauteile bekommen Sie bei ASOA, aber vor allem bei meinem Freund Dirk Neumann.
Herr Dr. Brodrick macht im Spur-1-Forum einen gut verständlichen und ausführlichen Umbauvorschlag. Aber es braucht natürlich nicht so perfekt zu sein: einige Lampenringe oder ein Schneeräumer machen sie schon viel schöner. Also auf in den Kampf!