zaterdag 21 december 2013

Spitzenklasse: Spitzdachwagen von Officina Uno

Er is zo langzaam aan een verzadiging van Duits goederenwagenmaterieel, maar de 'Buitenlandse' goederenwagens nog relatief onontgonnen terrein. De Itailiaanse producent Officina Uno heeft een markante wagen geproduceerd, die opvalt door zijn wel zeer afwijkende dakvorm.
So langsam tritt eine Sättigung bei deutschem Güterwagenmaterial ein, aber die „ausländischen“ Güterwagen sind noch ziemliches Neuland. Der italienische Hersteller Officina Uno hat einen markanten Wagen produziert, der durch seine doch sehr abweichende Dachform auffällt.
Deze wagens gaan ook wel door voor spitsdakwagens, en deze waren in veel internationale goederentreinen te vinden. tot in tijdperk IV hebben deze modellen rondgereden, en dat is voor veel modelbouwers toch een goede reden er één aan te schaffen?!
De ongebruikelijke mix van een resin bovenbouw en metalen frame is uitzonderlijk, maar robuuster dan gedacht. Toch ontstaan bij deze witte wagens wel kleurverschillen, omdat sommige -vermoedelijk styrene- onderdelen toch enigzins verkleurd waren. Is dat heel erg? Nou nee. Tenmiste, als je de wagen gepatineerd wilt hebben.....
Diese Wagen werden auch häufig als Spitzdachwagen bezeichnet und waren in vielen internationalen Güterzügen zu finden. Bis in die Epoche IV waren diese Modelle auf der Schiene, und ist das für viele Modellbahner nicht ein Grund, sich einen davon anzuschaffen?
Der ungewöhnliche Mix von einem Aufbau aus Resin und einem Metallrahmen ist außergewöhnlich, aber robuster als gedacht. Allerdings ergeben sich bei diesen weißen Wagen einige Farbunterschiede, weil manche – vermutlich aus Polystyrol bestehenden – Untergestelle doch leicht verfärbt waren. Ist das sehr schlimm? Eher nicht, zumindest, wenn man die Wagen patiniert haben möchte …
Het weatheren van een witte wagen is een heel delicaat proces, waar het al snel te veel is... want om de isoleren werking van een wit oppervlak te kunnen garanderen, is regelmatig wassen geen overbodige luxe! Ik ben in iedergeval gevallen voor de heerlijke details: die sierlijke buffers, en dubbele veren....Magnificamente! Is het niet eens tijd voor een Nederlands model? Ik weet wel een aantal fraaie voorbeelden!
Das Weathering eines weißen Wagens ist ein sehr delikater Prozess, bei dem rasch etwas zu viel ist … denn um die Isolierwirkung einer weißen Oberfläche zu garantieren, ist eine regelmäßige Wagenwäsche kein überflüssiger Luxus! Ich habe mich auf jeden Fall auf die herrlichen Details gestürzt: die zierlichen Puffer, die doppelten Federpakete … magnificamente! Wird es nicht mal Zeit für ein niederländisches Modell? Ich wüsste schon eine Anzahl schöner Vorbilder!

donderdag 19 december 2013

Jubiläumsedition: Becasses 100. Beitrag!


Beste Volgers. Even de cijfers....op 31 oktober 2011 heb ik na aarzelen mijn eerste bericht gepubliceerd. Sinds die tijd zijn er meer dan 100.000 echte bezoekers geweest uit alle delen van de wereld!
Daarvan is 60 % is duitstalig, 25% Nederlandstalig en vaste bezoekers uit Japan, de VS, Rusland en het Verenigd Koninkrijk hebben ook mijn blog weten te vinden.
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de postieve support, en hoop nog veel berichten te mogen schrijven.
Liebe Leser meines Blogs! Erst einmal die nackten Zahlen: Am 31. Oktober 2011 hab ich nach einigem Zögern meinen ersten Bericht veröffentlicht. Seitdem waren es mehr als 100.000 echte Besucher aus allen Teilen der Welt!

Davon sind 60 % deutschsprachig, 25 % niederländischsprachig, und regelmäßige Besucher aus Japan, den USA, Russland und dem Vereinigten Königreich wussten meinen Blog auch zu finden.
Ich bedanke mich bei allen herzlich für die positive Unterstützung, und ich hoffe, noch viele Berichte schreiben zu können.
 
Mijn dank gaat uit naar Johannes Herzog, die alle artikelen in het beste duits vertaalt- Johannes, echt eerste klasse!

Hierbij wens ik iedereen ook fijne feestdagen toe, en een gelukkig 2014!

Als toegift een selctie niet eerder gepubliceerde foto's in hoge resolutie. Leuk als screensaver bijvoorbeeld.... 
 
Mein Dank gilt vor allem Johannes Herzog, der alle Artikel in bestes Deutsch übersetzt – Johannes, echt erste Klasse!

Hiermit wünsche ich allen schöne Festtage und ein glückliches 2014!
Als Zugabe eine Auswahl von bisher nicht veröffentlichten Fotos in hoher Auflösung.
Sehr schön zum Beispiel als Bildschirmschoner …

vrijdag 13 december 2013

Bubikopf XL: Die baureihe 86 von Kiss.

 Zo af en toe komt er tussen alle KM1-loks door, een Kiss machine. Meteen valt het verschil op: een zeer solide, licht vereenvoudigde constructie kenmerkt Kiss. Maar dat heeft ook zijn charme, vooral bij zo'n 'Kriegslok'! En het moest nog eenvoudiger: bij dit loknummer moesten de beugels om de frontlampen wijken, net als de fabrieksschilden.
Ab und zu taucht zwischen all den KM1-Loks auch eine Kiss-Maschine auf. Gleich fällt der Unterschied auf: eine sehr solide, leicht vereinfachte Konstruktion kennzeichnet Kiss. Aber das hat auch seinen Charme, vor allem bei so einer „Kriegslok“! Und es musste noch einfacher gehen: bei dieser Loknummer mussten die Bügel um die Stirnlampen weichen, ebenso wie die Fabrikschilder.
Deze machine heb ik in een iets minder ''dezent'' patina gegeven, en vooral de wielpartij is zwaarder aangezet dan u van mij gewend bent. Toch bevalt me dit het beste, en zorgt voor meer kontrast op al dat rood.
Diese Maschine habe ich mit einer etwas weniger „dezenten“ Patina versehen, und vor allem der Fahrwerksbereich wurde etwas kräftiger bearbeitet, als Sie es von mir gewohnt sind. Doch gefällt es mir so am besten, zudem sorgt es für mehr Kontrast bei all dem Rot.

Wat ook zo apart is, is dat er een ruit is weggelaten. Dat geeft deze Einheitsausführung toch een apart uiterlijk. De 3D patinering zorgt juist bij dit model voor de nodige afwisseling op de verder vrij grote vlakken. Door de afwisseling van glans en mat blijft dit model spannend genoeg om naar te kijken. 
Etwas Besonderes ist auch, dass ein Fenster weggelassen wurde. Das gibt dieser Einheitsausführung schon ein eigenes Aussehen. Die 3-D-Patinierung sorgt gerade bei diesem Modell für die nötige Abwechslung auf den weiteren ziemlich großen Flächen. Durch den Wechsel von glänzend und matt bleibt dieses Modell auch als „Anschauungsobjekt“ interessant.
Ik ben royaal geweest met gemorste kolen.Waar lokpersoneel meestal met de bezem de restanten wegveegt, is die stap nou net bij mij vergeten! Dat maakt het wel veel interessanter. Kiss heeft met een papje van kolen een bergje in de tender gevormt dat veel te gelijkmatig was van vorm. Dus dat moest er uit! Een mengsel van verschillende formaten is toch veel echter...
Spendabel war ich mit den zerstoßenen Kohlen. Wo das Lokpersonal meist mit dem Besen die Reste wegfegt, wurde gerade dieser Schritt bei mir vergessen! Das macht es doch viel interessanter. Kiss hat im Tender mit einem Kohlenbrei einen kleinen Berg geformt, der vom Aussehen her viel zu gleichmäßig ist. Also musste er weg! Eine Mischung aus verschiedenen Größen sieht doch viel echter aus …
En dan eindelijk ook eens een keer ''scheibenräder'', die ik bij alle varianten van de Baureihe 50 zo node mis! Beste KM1- een idee misschien?
Und dann endlich auch einmal Scheibenräder, die ich bei allen Varianten der Baureihe 50 so schmerzlich vermisse! Liebe KM1-Leute – wäre das nicht eine Idee?

donderdag 31 oktober 2013

Symphonie in Blau: Die E18 von Kiss.

Voor een Duitse E-lok kan de voor-oorlogse Baureihe E18 als bijzonder elegant omschreven worden. Waar de E44 de tegenwind tegemoet gaat met een vlakke neus- en raampartij, daar snijdt de E18 er simpelweg doorheen met zijn ronde vormen.
 Für eine deutsche E-Lok kann die Vorkriegsbaureihe E 18 als besonders elegant umschrieben werden. Wo die E 44 ihre flache Nase dem Fahrwind entgegenreckt, da zerschneidet ihn die E 18 mit ihren runden Formen einfach.

Die stroomlijn was er ook niet voor niets: 150 km/h. was voor deze lok makkelijk vol te houden, en was daarmee, op de E19 na, lange tijd de snelste lok van de DRG, de DR en DB.
Die Stromlinie war schließlich nicht umsonst: 150 km/h war für diese Lok leicht durchzuhalten, und damit war sie, bis auf die E 19, lange Zeit die schnellste Lok der DRG, der DR und der DB.

Dit messing model van Kiss geeft zijn grote voorbeeld fraai weer, en de beproefde aandrijving zorgt voor goede rij-eigenschappen. Wat bij E-loks altijd weer zo'n feest is, is het dak. Al dat detail, en die prachtige pantografen...maar ook het loopwerk is bij deze machines niet te versmaden, en dan vooral de wielen. En ook al is het frame gelast, er is daar detail te over!
Das Messingmodell von Kiss gibt sein großes Vorbild sehr schön wieder, und der bewährte Antrieb sorgt für gute Fahreigenschaften. Was bei E-Loks immer wieder eine Augenweide ist, ist das Dach. All diese Details und die prächtigen Pantographen … Aber auch das Fahrwerk ist bei diesen Maschinen nicht zu verachten, und dann vor allem die Räder. Und auch wenn der Rahmen geschweißt ist, gibt es dort Details in Hülle und Fülle.
De bedoeling was er een museummachine van te maken, en na een bezoek in Heilbronn dacht ik wel te weten hoe dit er uit zag. Waar ik over het algemeen 'dezent' te werk ga, ben ik nu misschien iets te ver doorgeschoten. Maar.... alle patinering is reversibel, dus ik kan de lok weer museaal toonbaar maken. Vooralsnog is het een machine die zijn dagelijkse kost in de normale dienst verdient. Dat heeft toch zeker ook zijn charme?!
Das Ziel war, eine Museumsmaschine wiederzugeben, und nach einem Besuch in Heilbronn dachte ich zu wissen, wie sie aussah … Aber wo ich im Allgemeinen „dezent“ zu Werke gehe, bin ich nun vielleicht über das Ziel hinausgeschossen. Aber jede Patinierung ist rückgängig zu machen, sodass ich die Lok wieder museal präsentierbar machen kann. Einstweilen ist es eine Maschine, die ihr täglich Brot im normalen Dienst verdient. Das hat doch sicher auch seinen Charme, nicht wahr?

woensdag 23 oktober 2013

Luxusjacht auf Rädern: die Kiss Br.280

Dankzij het onvolprezen Spur 1 Treff, waar veel spoor 1 liefhebbers hun gezochte waar aanbieden en verkopen, was ik in de gelegenheid een V80 in tijdperk IV aan te schaffen. Ik geef toe dat deze machine wel echt op de rand van mijn tijdperkkeuze zit, maar ik ben nu eenmaal één van de liefhebbers van deze lok. Of je vindt hem mooi, of juist heel lelijk: een middenweg lijkt er bij dit model niet te zijn.

Dank des über alles Lob erhabenenen Spur-1-Treffs, wo viele Spur-1-Liebhaber ihre gesuchte Ware anbieten und verkaufen, hatte ich die Gelegenheit, eine V 80 in Epoche IV zu erwerben. Ich gebe zu, dass diese Maschine schon sehr am Rand meiner gewählten Epoche liegt, aber ich bin nun einmal ein Fan dieser Lok. Entweder findet man sie schön oder halt ganz hässlich: einen Mittelweg scheint es bei diesem Modell nicht zu geben.
 In zijn nadagen heeft de V80 interessante treinsamenstellingen gereden. Van drie-assige Umbauwagens tot een enkele goederenwagen: kortom ideaal voor een korte trein, en daarom ideaal voor onze grote schaal. Maar helaas: zelfs deze lok is te groot gebleken voor mijn mini-baan. Een V60 blijkt echt het maximum. Dus heb ik besloten mij weer van dit model te ontdoen, en heb het te koop.

In ihren letzten Jahren hat die V 80 interessante Zugzusammenstellungen gefahren. Von dreiachsigen Umbauwagen bis zu einigen Güterwagen: kurzum ideal für einen kurzen Zug und darum ideal für unseren großen Maßstab. Aber leider: sogar diese Lok zu groß für meine Mini-Anlage. Eine V 60 scheint wirklich das Maximum zu sein. Also habe ich beschlossen, mich wieder von diesem Modell zu trennen, und biete es zum Verkauf an.
Ja, het modelspoorleven kan wreed zijn, en dromen over een Br. 280 met een vierassige Umbauwagen en een Mitteleinstiegs- Steuerwagen....het blijft bij dromen. Want helaas ontbreekt mij de ruimte hiervoor. Maar gelukkig niet voor een industriebaantje. Daar is het druk genoeg met drie Köfs en een V60. Dus voor mij geen V80  meer, maar wel de foto's- als aandenken!

Ja, das Modellbahnleben kann grausam sein, und Träume von einer V 80 mit einem vierachsigen Umbauwagen und einem Mitteleinstiegs-Steuerwagen … es bleibt ein Traum. Denn leider fehlt mir der Platz dafür. Aber zum Glück nicht für eine kleine Industrieanlage. Da ist genug los mit drei Köfs und einer V 60. Also für mich keine V 80 mehr, aber wohl die Fotos – als Andenken!


zondag 22 september 2013

Edler Wender: die Br. 38 von M&L

Ik wilde al heel lang eens een Br. 38 patineren, en dan niet de Märklin machine, maar die van Kiss uiteraard.Mijn geluk kon dus niet op toen ik deze Markscheffel en Lennartz Lok in handen kreeg.  Dat het nog fijner kon dan de recente K&K modellen, leek me haast onmogelijk, maar zie hier het bewijs!
Ich wollte schon lange einmal eine BR 38 patinieren, und dann nicht die von Märklin, sondern die von Kiss natürlich. Ich war daher mehr als glücklich, als mir diese Markscheffel&Lennartz-Lok in die Hände geriet. Dass es noch feiner ging als bei den letzten K&K-Modellen, schien mir fast unmöglich, aber hier ist der Beweis!
De structuur op de zijwanden van hetmachinstenhuis zijn opgebouwd uit maar liefst 7 (!) verschillende kleuren, en gemixt met poeders is er een rijke textuur ontstaan, die het vlakke messing veel levendiger maken. Wat zwart lijkt, is het dus niet altijd!
Die Struktur der Führerhausseitenwände besteht aus gut und gerne sieben (!) verschiedenen Farben, und mit Pudern vermischt ist eine reiche Textur entstanden, die das flache Messing viel lebendiger macht. Was schwarz aussieht, ist es also nicht immer!
Als ik zo'n kostbaar model op mijn werkbank heb staan, is het het belangrijkste te doen alsof dit niets bijzonders is. Je moet vooral niet krampachtig te werk gaan, maar net zo vrij als altijd, en vertrouwen op de ervaring die je heb opgedaan. 
Wenn ich so ein kostbares Modell auf meiner Werkbank stehen habe, ist es am wichtigsten, so zu tun, als ob es nichts Besonderes wäre. Man darf vor allem nicht verkrampft ans Werk gehen, sondern so locker wie immer muss auf die gesammelte Erfahrung vertrauen.
Dit model heeft een rijk patina gekregen, en detailfoto's laten een structuur zien van vuil en vet, waarbij het grote voorbeeld goed bestudeerd werd.Een afwisseling van mat en glans zorgt voor een geloofwaardig uiterlijk, waarbij in dit geval gekozen is voor een zeer goed verzorgde lok. Want deze edele wender verdient uiteraard de beste zorg!
Dieses Modell hat eine ausgeprägte Patina erhalten, und Detailfotos lassen eine Struktur von Schmutz und Fett erkennen, wobei das große Vorbild gut studiert wurde. Der Wechsel von matten und glänzenden Flächen sorgt für ein glaubwürdiges Äußeres, wobei in diesem Fall eine sehr gut gepflegte Lok ausgewählt wurde. Denn dieser edle Wender verdient natürlich beste Pflege!

zaterdag 7 september 2013

The French connection: NS 1100 und 2400 in Null

In een vorig artikel stelde ik de NS 1000 voor, nu de 2400 en 1100. Na de oorlog wilde de NS snel van hun verouderde vloot stoomlocomotieven af, en bestelde in Frankrijk bij Alsthom deze loks, die beide uitermate goed bevielen, en lange staat van dienst hebben gehad.
Im letzten Artikel stellte ich die 1000 vor, nun die 2400 und die 1100. Nach dem Krieg wollten die Nederlandse Spoorwegen schnell von ihrer veralteten Dampflokflotte weg und bestellten in Frankreich bei Alsthom diese Loks, die beide außerordentlich gut gefielen und es auf eine lange Dienstzeit brachten.
Rond 1957 was het dan ook gelukt het Nederlandse spoor te 'bevrijden' van stoom. In plaats van onze donkergroene vloot van stoomloks, sierden -ongelooflijk maar waar- licht turkooizen Diesel, en elektrisch materieel- het spoor. zelfs een roze diesel met gele streep sierde ons spoor! Uiteraard waren deze, door de echtgenote van de directeur geadviseerde kleuren niet erg geschikt, en algauw deden bruin en donkerblauw hun intrede.
Um 1957 war es dann auch gelungen, die niederländische Bahn vom Dampf zu „befreien“. An die Stelle unserer dunkelgrünen Dampfflotte zierten – unglaublich, aber wahr – helltürkise Diesel- und Elektroloks die Bahn. Sogar ein rosa Diesel mit gelben Streifen! Natürlich waren diese durch die Ehegattin des Direktors empfohlenen Farben nicht besonders geeignet, und schon bald hielten braun und dunkelblau ihren Einzug.
Ook in Nederland wint spoor 0 aan populariteit, en omdat al Philotrain al ervaring in deze schaal had, waagden zij de sprong. Dus, met enige regelmaat verschijnen nu ook de na-oorlogse loktypes! De 2200 wordt reeds aangekondigd, en ongetwijfeld zal de serie 500/600 ook eens komen.
Auch in den Niederlanden gewinnt Spur Null an Popularität, und da Philotrain bereits Erfahrung in diesem Maßstab hatte, wagten sie den Sprung. Es erscheinen also mit einiger Regelmäßigkeit die Nachkriegsloktypen! Die 2200 wurde bereits angekündigt, und zweifellos wird die Reihe 500/600 auch irgendwann kommen.De NS 2400 is bij mij favoriet: dit model heb ik in het verleden zelfs in spoor 0 nagebouwd! het weatheren van dit model voelde ook als een thuiswedstrijd... de 1100 kan ik mij ook nog herinneren, en met een weathering zag ik deze compacte machine weer voor me...een bijzonder aangename ervaring!
Die 2400 ist mein Favorit: Dieses Modell habe ich in der Vergangenheit sogar in Spur Null nachgebaut! So kam mir das Weathern dieses Modells wie ein Heimspiel vor.
An die 1100 kann ich mich auch noch erinnern. Gealtert sah ich diese kompakte Maschine wieder vor mir – eine besonders angenehme Erfahrung!

dinsdag 3 september 2013

In der Kürze liegt die Würze: selbstgebauter Rangiertraktor in Spur 1


In Sinsheim kreeg ik door de trotse eigenaar dit model in handen gedrukt. Of ik dit modelletje even kom voorzien van een patina... na mijn verbazing moest ik even bijkomen, want na al dat zwart/rode geweld had ik zo iets fantastisch niet durven dromen.
In Sinsheim bekam ich vom stolzen Besitzer dieses Modell in die Hand gedrückt. Ob ich dieses kleine Modell nicht mal mit einer Patina versehen könnte … nach dem Staunen musste ich erst einmal wieder zu mir kommen, denn nach all der schwarz-roten Gewalt hatte ich von so etwas Fantastischem nicht zu träumen gewagt.
Deze kleine rangeertractor is volledig uit messing gebouwd, heeft perfecte rijeigenschappen (powerpack?) en zelfs Sound! Een Breuer in 1 leek mij al ideaal, maar dit is nog leuker. Voor mijn kleine baan zou dit in iedergeval een uitkomst zijn!
Dieser kleine Rangiertraktor ist komplett aus Messing gebaut, hat perfekte Fahreigenschaften (Powerpack?) und sogar Sound! Ein Breuer in 1 schien mir schon ideal, aber dieser hier ist noch schöner. Für meine kleine Anlage wäre er in jedem Fall eine Lösung!
Voor het verplaatsen van enkele goederenwagens is dit een goedkope oplossing, en menige coöperatie of fabriek zou maar wat graag in het bezit zijn geweest van zo'n handige hulp. De rangeertractor vraagt misschien nog om een Preiserfiguur, een vat brandstof, een remschoen en misschien nog wat gereedschap. Kortom: K&K of wie dan ook: verwen ons astublieft eens met zo'n kleinnood!
Zum Verschieben einiger Güterwagen ist dies eine preiswerte Lösung, und manch eine Genossenschaft oder Fabrik wäre sicher gern im Besitz einer so handlichen Hilfe gewesen. Dieser Rangiertraktor erbittet vielleicht noch eine Preiserfigur und etwas Brennstoff, einen Hemmschuh und eventuell noch etwas Werkzeug. Kurzum: K&K oder wer auch immer: Verwöhnt uns doch bitte einmal mit einem solchen Kleinod!
Ernst Jorissen van MBS Nederland heeft speciaal voor dit modelletje deze wel bijzonder solide kist gemaakt, en voor de grap zelfs voorzien van dubbel sluitwerk!  Met 12 cm. biedt deze transport kist in iedergeval voldoende ruimte voor een veilig transport.
Ernst Jorissen von MBS Nederland hat speziell für dieses kleine Modell diese wohl besonders stabile Kiste gefertigt und zum Spaß sogar mit einem Doppelverschluss versehen! Mit 12 cm bietet diese Transportkiste jedenfalls genug Platz für einen sicheren Transport!
 

zondag 11 augustus 2013

Schöner mit Schürze: die Br. 50 von KM 1


Dit is zeker niet de eerste 50'er die ik gepatineerd heb, en vooral de versie met kabinetender lijkt veruit favoriet. Ook nu heeft de eigenaar gekozen voor deze variant, maar er viel mij meteen al iets op....de combinatie van modern (de tender) met klassiek (de schürzen) beviel me meteen!
Dies ist sicher nicht die erste KM-1-Baureihe 50, die ich patiniert habe, und vor allem die Version mit Kabinentender scheint mit Abstand der Favorit zu sein. Auch hier hat der Eigentümer diese Variante gewählt, aber es fiel mir gleich schon etwas auf … Die Kombination von modern (Tender) und klassisch (Schürze) gefiel mir sofort!
In tweede instantie  zorgden de extra details, zoals een houten vloer in het machinistenhuis en  de houten vensterbanken ervoor dat ik het liefst zo snel mogelijk aan deze lok wilde beginnen! Dus... bij deze de foto's!
Darüber hinaus sorgten die zusätzlichen vom Eigentümer angebrachten Details, wie ein Holzfußboden im Führerstand und Holzfensterbänke, dafür, das ich am liebsten so schnell wie möglich mit dieser Lok beginnen wollte! Also…hier die Fotos!