zaterdag 21 december 2013

Spitzenklasse: Spitzdachwagen von Officina Uno

Er is zo langzaam aan een verzadiging van Duits goederenwagenmaterieel, maar de 'Buitenlandse' goederenwagens nog relatief onontgonnen terrein. De Itailiaanse producent Officina Uno heeft een markante wagen geproduceerd, die opvalt door zijn wel zeer afwijkende dakvorm.
So langsam tritt eine Sättigung bei deutschem Güterwagenmaterial ein, aber die „ausländischen“ Güterwagen sind noch ziemliches Neuland. Der italienische Hersteller Officina Uno hat einen markanten Wagen produziert, der durch seine doch sehr abweichende Dachform auffällt.
Deze wagens gaan ook wel door voor spitsdakwagens, en deze waren in veel internationale goederentreinen te vinden. tot in tijdperk IV hebben deze modellen rondgereden, en dat is voor veel modelbouwers toch een goede reden er één aan te schaffen?!
De ongebruikelijke mix van een resin bovenbouw en metalen frame is uitzonderlijk, maar robuuster dan gedacht. Toch ontstaan bij deze witte wagens wel kleurverschillen, omdat sommige -vermoedelijk styrene- onderdelen toch enigzins verkleurd waren. Is dat heel erg? Nou nee. Tenmiste, als je de wagen gepatineerd wilt hebben.....
Diese Wagen werden auch häufig als Spitzdachwagen bezeichnet und waren in vielen internationalen Güterzügen zu finden. Bis in die Epoche IV waren diese Modelle auf der Schiene, und ist das für viele Modellbahner nicht ein Grund, sich einen davon anzuschaffen?
Der ungewöhnliche Mix von einem Aufbau aus Resin und einem Metallrahmen ist außergewöhnlich, aber robuster als gedacht. Allerdings ergeben sich bei diesen weißen Wagen einige Farbunterschiede, weil manche – vermutlich aus Polystyrol bestehenden – Untergestelle doch leicht verfärbt waren. Ist das sehr schlimm? Eher nicht, zumindest, wenn man die Wagen patiniert haben möchte …
Het weatheren van een witte wagen is een heel delicaat proces, waar het al snel te veel is... want om de isoleren werking van een wit oppervlak te kunnen garanderen, is regelmatig wassen geen overbodige luxe! Ik ben in iedergeval gevallen voor de heerlijke details: die sierlijke buffers, en dubbele veren....Magnificamente! Is het niet eens tijd voor een Nederlands model? Ik weet wel een aantal fraaie voorbeelden!
Das Weathering eines weißen Wagens ist ein sehr delikater Prozess, bei dem rasch etwas zu viel ist … denn um die Isolierwirkung einer weißen Oberfläche zu garantieren, ist eine regelmäßige Wagenwäsche kein überflüssiger Luxus! Ich habe mich auf jeden Fall auf die herrlichen Details gestürzt: die zierlichen Puffer, die doppelten Federpakete … magnificamente! Wird es nicht mal Zeit für ein niederländisches Modell? Ich wüsste schon eine Anzahl schöner Vorbilder!

donderdag 19 december 2013

Jubiläumsedition: Becasses 100. Beitrag!


Beste Volgers. Even de cijfers....op 31 oktober 2011 heb ik na aarzelen mijn eerste bericht gepubliceerd. Sinds die tijd zijn er meer dan 100.000 echte bezoekers geweest uit alle delen van de wereld!
Daarvan is 60 % is duitstalig, 25% Nederlandstalig en vaste bezoekers uit Japan, de VS, Rusland en het Verenigd Koninkrijk hebben ook mijn blog weten te vinden.
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de postieve support, en hoop nog veel berichten te mogen schrijven.
Liebe Leser meines Blogs! Erst einmal die nackten Zahlen: Am 31. Oktober 2011 hab ich nach einigem Zögern meinen ersten Bericht veröffentlicht. Seitdem waren es mehr als 100.000 echte Besucher aus allen Teilen der Welt!

Davon sind 60 % deutschsprachig, 25 % niederländischsprachig, und regelmäßige Besucher aus Japan, den USA, Russland und dem Vereinigten Königreich wussten meinen Blog auch zu finden.
Ich bedanke mich bei allen herzlich für die positive Unterstützung, und ich hoffe, noch viele Berichte schreiben zu können.
 
Mijn dank gaat uit naar Johannes Herzog, die alle artikelen in het beste duits vertaalt- Johannes, echt eerste klasse!

Hierbij wens ik iedereen ook fijne feestdagen toe, en een gelukkig 2014!

Als toegift een selctie niet eerder gepubliceerde foto's in hoge resolutie. Leuk als screensaver bijvoorbeeld.... 
 
Mein Dank gilt vor allem Johannes Herzog, der alle Artikel in bestes Deutsch übersetzt – Johannes, echt erste Klasse!

Hiermit wünsche ich allen schöne Festtage und ein glückliches 2014!
Als Zugabe eine Auswahl von bisher nicht veröffentlichten Fotos in hoher Auflösung.
Sehr schön zum Beispiel als Bildschirmschoner …

vrijdag 13 december 2013

Bubikopf XL: Die baureihe 86 von Kiss.

 Zo af en toe komt er tussen alle KM1-loks door, een Kiss machine. Meteen valt het verschil op: een zeer solide, licht vereenvoudigde constructie kenmerkt Kiss. Maar dat heeft ook zijn charme, vooral bij zo'n 'Kriegslok'! En het moest nog eenvoudiger: bij dit loknummer moesten de beugels om de frontlampen wijken, net als de fabrieksschilden.
Ab und zu taucht zwischen all den KM1-Loks auch eine Kiss-Maschine auf. Gleich fällt der Unterschied auf: eine sehr solide, leicht vereinfachte Konstruktion kennzeichnet Kiss. Aber das hat auch seinen Charme, vor allem bei so einer „Kriegslok“! Und es musste noch einfacher gehen: bei dieser Loknummer mussten die Bügel um die Stirnlampen weichen, ebenso wie die Fabrikschilder.
Deze machine heb ik in een iets minder ''dezent'' patina gegeven, en vooral de wielpartij is zwaarder aangezet dan u van mij gewend bent. Toch bevalt me dit het beste, en zorgt voor meer kontrast op al dat rood.
Diese Maschine habe ich mit einer etwas weniger „dezenten“ Patina versehen, und vor allem der Fahrwerksbereich wurde etwas kräftiger bearbeitet, als Sie es von mir gewohnt sind. Doch gefällt es mir so am besten, zudem sorgt es für mehr Kontrast bei all dem Rot.

Wat ook zo apart is, is dat er een ruit is weggelaten. Dat geeft deze Einheitsausführung toch een apart uiterlijk. De 3D patinering zorgt juist bij dit model voor de nodige afwisseling op de verder vrij grote vlakken. Door de afwisseling van glans en mat blijft dit model spannend genoeg om naar te kijken. 
Etwas Besonderes ist auch, dass ein Fenster weggelassen wurde. Das gibt dieser Einheitsausführung schon ein eigenes Aussehen. Die 3-D-Patinierung sorgt gerade bei diesem Modell für die nötige Abwechslung auf den weiteren ziemlich großen Flächen. Durch den Wechsel von glänzend und matt bleibt dieses Modell auch als „Anschauungsobjekt“ interessant.
Ik ben royaal geweest met gemorste kolen.Waar lokpersoneel meestal met de bezem de restanten wegveegt, is die stap nou net bij mij vergeten! Dat maakt het wel veel interessanter. Kiss heeft met een papje van kolen een bergje in de tender gevormt dat veel te gelijkmatig was van vorm. Dus dat moest er uit! Een mengsel van verschillende formaten is toch veel echter...
Spendabel war ich mit den zerstoßenen Kohlen. Wo das Lokpersonal meist mit dem Besen die Reste wegfegt, wurde gerade dieser Schritt bei mir vergessen! Das macht es doch viel interessanter. Kiss hat im Tender mit einem Kohlenbrei einen kleinen Berg geformt, der vom Aussehen her viel zu gleichmäßig ist. Also musste er weg! Eine Mischung aus verschiedenen Größen sieht doch viel echter aus …
En dan eindelijk ook eens een keer ''scheibenräder'', die ik bij alle varianten van de Baureihe 50 zo node mis! Beste KM1- een idee misschien?
Und dann endlich auch einmal Scheibenräder, die ich bei allen Varianten der Baureihe 50 so schmerzlich vermisse! Liebe KM1-Leute – wäre das nicht eine Idee?