woensdag 21 november 2012

Ohne Ende: Die Kiss baureihe 45Voor de gelukkigen die ruimte genoeg hebben is deze fraai geproportioneerde lok een echte aanrader. de firma Kiss heeft met deze baureihe 45 een fantastisch , solide en goed geproportioneerde machine op de markt gezet. Heeft u 'm nog niet? Dan snel die van KM1 bestellen.....

Für die Glücklichen, die Platz genug haben, ist diese wohlproportionierte Lok eine echte Empfehlung: Die Firma Kiss hat mit dieser Baureihe 45 eine fantastische, solide und gut proportionierte Maschine auf den Markt gebracht. Haben Sie sie noch nicht? Dann schnell die von KM1 bestellen …
Ik heb met het weatheren rekening gehouden met het feit dat er waarschijnlijk vaste bemanning op dit type dienst deed. De voorbeeldfoto's laten goed onderhouden machines zien, dus was het voor mij belangrijk het patina zeer subtiel te houden. overal zit vet en vuil, maar er is alleen rond de schoorsteen een matte zweem te zien.


Ich habe beim Altern der Tatsache Rechnung getragen, dass wahrscheinlich ein Stammpersonal auf dieser Type Dienst tat. Die Vorbildfotos lassen gut unterhaltene Maschinen erkennen, sodass es für mich wichtig war, die Patina sehr subtil zu halten. Überall sitzen Öl und Schmutz, aber nur um den Schornstein ist ein leichter Hauch zu sehen.Kiss beweert de juiste RAL verf te hebben gebruikt. Naar mijn smaak is de lok ongepatineerd wel te mat en te flets. Voor een 3D weathering vereist een dit extra werk, maar uiteindelijk is het resultaat bij de 45'er zeer geslaagd: glanzend vet op het loopwerk, rond randen en naden mat en de ketel zelf in een zachte zijde-matte glans.

Kiss behauptet, den richtigen RAL-Farbton gebraucht zu haben. Nach meinem Geschmack ist die Lok unpatiniert wohl zu matt und zu blass. Für ein 3-D-Weathering erfordert dies zusätzliche Arbeit, aber letztendlich ist das Resultat bei der 45er sehr gelungen: Glänzendes Öl am Laufwerk, an den Rändern und Nähten matt und der Kessel selber in einem leichten Seidenmatt-Glanz.


Om deze lok te kunnen fotograferen, moest ik wel een nieuwe fotodijk maken- want hij paste nergens op. . en je krijgt ook spierballen van het optillen. Ook het fotograferen op een koud en winderig veld was geen pretje, maar het resultaat is het waard. Want wat een machine, wat een lengte, wat een tender! Gewoonweg mooi!

Um diese Lok fotografieren zu können, musste ich einen neuen Präsentationsbahndamm bauen – denn sie passte nirgends. Und vom Anheben bekommt man richtige Muckis. Auch das Fotografieren auf einem kalten und windigen Feld war kein Vergnügen, aber das Resultat ist es wert. Denn was für eine Maschine, was für eine Länge, was für ein Tender! Einfach schön!

zondag 18 november 2012

Kiss Kesselwagen: Rund und Rar.

Veel kan ik u niet vertellen over deze ketelwagen. Je ziet 'm nooit te koop staan, en ik heb 'm maar bij twee bevriende hobbyisten gezien. Beiden wisten me vol trots te melden dat er maar heel weing van gebouwd zijn, en dat zij het geluk hadden er één te bezitten. En terecht zoals u ziet!

Viel kann ich Ihnen über diesen Kesselwagen nicht erzählen. Man sieht ihn niemals zum Verlauf angeboten, und ich habe ihn auch lediglich bei zwei befreundeten Hobbyisten gesehen. Beide wussten mir voll Stolz zu vermelden, dass davon nur ganz wenige gebaut wurden und dass sie Glück hatten, wenigstens einen zu bekommen. Und zu Recht, wie Sie sehen!

 
Opvallend was wel dat de ketel in een zeer mat-grijs was gespoten, terwijl het gebruikelijk is dat alles half-glans uit de fabrieken komt. Bij voorbeeldfoto's zag ik beschadigingen die er om vroegen nagebootst te worden. Ondanks de vettige lading zag de ketel wel kans om te roesten...

Auffallend war allerdings, dass der Kessel in einem sehr matten Grau gespritzt war, während es ansonsten üblich ist, dass alles seidenmatt aus der Fabrik kommt. Auf Vorbildfotos sah ich Beschädigungen, die darauf warteten, nachgeahmt zu werden. Trotz der öligen Ladung hatte der Kessel doch die Chance zu rosten …
 

Ik hoop dat fabrikanten ook mijn blog lezen, en dan hoop ik nog meer dat ik enige invloed kan hebben op eventuele nieuwe ontwikkelingen. De Kiss ketelwagens waren een succes, maar er kan zeker nog een twee-assige ketelwagen bij! Er zijn zo veel verschillende types. Een gasketelwagen, of een voor chemicaliën.... keuze genoeg!

Ich hege die Hoffnung, dass die Hersteller auch meinen Blog lesen, und dann hoffe ich noch mehr, dass ich ein wenig Einfluss auf eventuelle Neuentwicklungen nehmen kann. Die Kiss-Kesselwagen waren ein Erfolg, aber es kann sicher noch ein zweiachsiger Kesselwagen hinzukommen!
Es gibt so viele verschiedene Typen. Ein Gaskesselwagen oder einer für Chemikalien – Auswahl gibt es genug!

vrijdag 16 november 2012

Finescale Fuffziger. KM1's Baureihe 50.


Kan het nog mooier? De Baureihe 50 met kabinetender met korte omloopplaten en al dat lekkers ook nog eens in fine-scale! Nou vind ik een 'Scheibenradsatz' als loopwiel misschien nog mooier, maar er moet altijd wat te wensen blijven!  
 
Ob es noch schöner geht? Die Baureihe 50 mit Kabinentender mit kurzen Umlaufblechen, und all dieses Tolle auch noch in fine-scale! Auch wenn ich einen Scheibenradsatz als Laufrad vielleicht noch schöner finde, aber es müssen ja immer noch Wünsche übrig bleiben!
 
 
Deze foto toont de uitgebreide 3D weathering. De gladde vlakken hebben een lichte glans, rond naden en klinknagels- waar het poetsen lastiger is- is een matte ophoping van vuil plastisch weergegeven.

Dieses Foto zeigt ein umfangreiches 3-D-weathering. Die glatten Flächen haben einen leichten Glanz, an den Schweißnähten und Nieten – wo das Putzen etwas mühsamer ist – ist eine stumpfe Ansammlung von Schmutz plastisch wiedergegeben.

 Het loop- en drijfwerk hebben een vette glans, en het vuil zit tussen de spaken, en niet er op. Dat is veel bewerkelijker, maar het is de enige manier om een realistisch effekt te krijgen. Dat is het grote verschil met veel patineringen 'Ab Werk', van bijvoorbeeld Märklin.

Das Lauf- und Triebwerk hat einen öligen Glanz, und der Schmutz sitzt zwischen den Speichen und nicht darauf. Das ist viel arbeitsintensiver, aber es ist die einzige Möglichkeit, einen realistischen Effekt zu erzielen. Dies ist der große Unterschied gegenüber den vielen Patinierungen „ab Werk“, wie z. B. von Märklin.

Ik heb al enige malen een KM1-vijftiger mogen weatheren en ken dit produkt nu van onder tot boven en blijf het een ideale machine vinden. Hij is niet kwetsbaar en heeft een geweldige detaillering. Daarbij zijn de rijeigenschappen goed en de Dynamic Smoke fenomenaal!

Ich durfte schon einige Male eine KM1-Fünfziger patinieren und kenne dieses Produkt nun von oben bis unten und sehe sie immer noch als ideale Maschine an. Sie ist nicht empfindlich und verfügt über eine enorme Detaillierung. Dabei besitzt sie gute Laufeigenschaften und den phänomenalen Dynamic Smoke!

Ik begrijp dat niet iedereen de felle kleuren kan waarderen, maar ik vind het een ideaal uitgangspunt. Het bleke rood en matte zwart van Kiss en Märklin vereisen voor mijn 3D techniek wat meer moeite voor hetzelfde resultaat.... dus u begrijpt mijn voorkeur.Waarschijnlijk wordt de 23'er net zo goed! U had 'm toch ook besteld?

Ich verstehe, dass nicht jeder die leuchtenden Farben würdigen kann, für mich sind sie aber ein idealer Ausgangspunkt. Das bleiche Rot und das matte Schwarz von Kiss und Märklin verlangen für meine 3-D-Technik etwas mehr Mühe, um dasselbe Resultat zu erzielen … Also begreifen Sie sicher meine Vorliebe. Wahrscheinlich wird die 23er genauso gut! Sie haben sie doch auch bestellt, nicht wahr?

Demnächst......
http://www.bernd-dohrmann.privat.t-online.de/Oppeln.jpgmaandag 12 november 2012

Fendt 231 GT: Der Klassiker unter den Geräteträgern

Spoor 1 modellen van auto's en vrachtauto's zijn in spoor 1 erg zeldzaam, maar landbouwvoertuigen zijn er genoeg!

Net uit en nu al voorzien van een patina is de Universal hobbies Fendt 231 GT. De voorloper van het eerder gepresenteerde model, de Weise- toys 360 GT, is eigenlijk nóg beter voor een epoche IV baan, maar de late epoche III aanhangers worden net zo goed met de Fendt 231 bediend. Deze uitvoering kwam voor het eerst op de markt in 1967...

In der Spur 1 sind PKW- und LKW-Modelle recht selten, aber Landmaschinen gibt es genügend!
Gerade herausgekommen und schon mit Patina versehen ist der Fendt 231 GT von Universal Hobbies. Der Vorläufer des schon früher präsentierten Modells, der 360 GT von Weise-toys, ist eigentlich noch besser für eine Epoche-IV-Anlage, aber die Anhänger der späten Epoche III werden mit dem Fendt 231 ebenso gut bedient. Diese Ausführung kam zum ersten Mal 1967 auf den Markt …


Het model is wat fragieler dan zijn modernere pendant, en sommige kleine kruiskopschroeven zijn niet erg goed weggewerkt, maar verder knispert van de details! Ik heb de laadbak 'ge-hout' : bij het voorbeeld was deze ook groen, maar bij sterk gebruik was de verf na verloop van tijd wel versleten.

Das Modell ist etwas fragiler als sein modernes Pendant, und manche kleinen Kreuzschlitzschrauben sind nicht sehr gut weggearbeitet worden, aber ansonsten wimmelt es nur so von Details! Ich habe die Ladefläche „verholzt“, beim Vorbild war diese auch grün, aber bei starker Benutzung war die Farbe im Laufe der Zeit ziemlich runter.


De combinatie van landbouw en spoor is té mooi om niet te gebruiken! Een coöperatie/ landhandel zorgt voor voldoende rangeer- en ladingmogelijkheden.

Die Kombination von Landwirtschaft und Eisenbahn ist zu schön, um sie nicht zu nutzen! Eine Genossenschaft bzw. ein Landhandel sorgt für ausreichende Rangier- und Verlademöglichkeiten.

vrijdag 9 november 2012

Köf III: Kuppeln in Handarbeit

Kennelijk heeft mijn ombouwactie wel wat los gemaakt binnen het spoor 1 genootschap: de door Hübner aangebrachte automatische koppeling is niet meer vanzelfsprekend! Nu moet ik toegeven dat juist bij dit model de koppeling al uitgebouwd was, maar bij een tweede moest ik deze uitbouwen.
Offenbar hat meine Umbauaktion in der Spur-1-Gemeinde etwas in Gang gebracht: Die von Hübner angebrachte automatische Kupplung ist nicht mehr selbstverständlich! Nun muss ich zugeben, dass gerade bei diesem Modell die Kupplung schon ausgebaut war, aber bei einer zweiten musste ich sie noch ausbauen.
Aangezien deze Köfs pas in tijdperk IV werden voorzien van eeen automatische koppeling, kunnen we er van uitgaan dat in dít geval de speelwaarde belanrijker was dan realisme voor Hübner. En dat is voor sommige liefhebbers ononverkomelijk. Dus: uitbouwen en plamuren! In alle andere gevallen lekker verder rangeren...
Da diese Köfs erst in Epoche IV mit einer automatischen Kupplung versehen wurden, können wir davon ausgehen, dass in diesem Fall der Spielwert für Hübner wichtiger als Realismus war. Und das geht für manche Liebhaber gar nicht. Also: ausbauen und spachteln! Ansonsten: schön weiter rangieren …

Epoche III in H0.

 Roco's V60 is en blijft een geweldig goed getroffen model- met een ESU 4.0 mini decoder en een powerpack (ja, dat past!) is rangeren hiermee een genot!
 
Al heeft de 23'er van Roco al heel wat jaartjes achter de rug, het geeft wel een accurate indruk, en op dit model is ook te zien dat een 3D weathering in h0 loont. Let op de  glansverschillen, op zo'n mod is dat zeker niet achterwege te laten!
  Ik kan niet wachten op de eerste 23'er van KM1....


maandag 5 november 2012

Schmucker Selbstentlader: Der Otmm 61 von Muschalek.

Beste K&K opgelet: DIT WILLEN WE!! Wat een droom van een wagen... kogelgelagerd, echt functionerende bladvering en schuiven die individueel geopend kunnen worden. Fascinerend!

Liebe K&K, aufgepasst: DEN WOLLEN WIR HABEN! Was für ein Traum von einem Wagen … kugelgelagert, funktionierende Blattfederung und Schütten, die einzeln geöffnet werden können. Faszinierend!

Dit tijdperk III model is zeer gedetailleerd en solide, en de afwijkende trechtervorm verraad dat dit een van de voorlopers is van de modernere zelflossers. Later diende dit type als basis voor de ontwikkeling van zwenkdakwagens.

Dieses Epoche-III-Modell ist sehr detailliert und solide, und die abweichende Trichterform verrät, dass dies einer der Vorläufer der moderneren Selbstentlader ist. Später diente dieser Typ als Basis für die Entwicklung von Schwenkdachwagen.

 
Misschien is dit dan een beetje een exoot, en is de Otmm 70/ Ed 090 beter geschikt voor een nieuwe ontwikkeling. De uitdaging lijkt me een model dat redelijk betaalbaar is, maar wel al deze functies heeft. Maar ook zonder is er volgens mij een grote vraag naar een dit type zelflosser in de hogere kwalitatieve standaard die we bijna gewend zijn. Dus: wie wordt de eerste?

Vielleicht handelt es sich ein wenig um einen Exoten und ist der Otmm 70 / Ed 090 für eine Neuentwicklung besser geeignet. Die Herausforderung scheint mir ein Modell zu sein, das bezahlbar ist und doch all diese Funktionen besitzt. Aber auch ohne sie besteht meines Erachtens eine große Nachfrage nach diesem Typ Selbstentlader in einem höheren Qualitätsstandard, wie wir ihn beinahe schon gewöhnt sind.
Also: wer will anfangen?

zondag 4 november 2012

Gelbe Gabelstapler: Hyster in 1/30 von NZG .


Helaas zijn er geen typische epoche IV heftrucks in schaal 1, dus moet je soms genoegen nemen met wat anders. Deze Hyster is eigenlijk te modern, en eigenlijk net iets te groot, maar met een beetje patina ziet het er heel bruikbaar uit! En het voorbeeld was sterk genoeg om twee goederenwagens een paar meter te verschuiven.

Leider gibt es keine typischen Epoche-IV-Gabelstapler im Einser-Maßstab, man muss sich also mit etwas anderem begnügen. Dieser Hyster ist eigentlich zu modern und auch eine Idee zu groß, aber mit ein wenig Patina sieht er sehr brauchbar aus! Und das Vorbild war stark genug, um zwei Güterwagen ein paar Meter verschieben zu können.


Omdat ik graag een landschap maak in grijstonen, valt zo'n kleurig voertuig mooi op, en zorgt voor een realistisch effect. Aangezien men veelal niet erg zuinig omspringt met een heftruck, en deze vaak zeer intensief gebruikt wordt, kon ik flink wat beschadigingen aanbrengen. Roest en diepe krassen brengen ook dit vrij simpele model in leven, al is dit een grensgeval.

Weil ich die Landschaft gerne in Grautönen halte, fällt solch ein farbiges Fahrzeug schön auf und sorgt für einen realistischen Effekt. Da mit einem Gabelstapler vielfach nicht sehr schonend umgegangen und er oft sehr intensiv eingesetzt wird, konnte ich ohne weiteres einige Beschädigungen anbringen. Rost und tiefe Kratzer erwecken auch dieses ziemlich einfache Modell zum Leben, wenn es auch ein Grenzfall ist.

 Hopelijk kan hij binnenkort aan de slag bij 'Rhein-Agrar'. Met een speciale bak aan de voorzijde kan een zwenkdakwagen ontladen en verschoven worden. Deze moet ik nog wel 'even' zelf maken.....

Hoffentlich kann er sich in Kürze bei ‘Rhein-Agrar‘ an die Arbeit machen. Mit einer Schaufel an der Vorderseite kann ein Schwenkdachwagen entladen und verschoben werden. Diese muss ich wohl noch ‘schnell‘ selber machen …..