dinsdag 23 juni 2015

Der drollige Dampfer: die Baureihe 80 von Dingler

Duitslands kleinste Einheitslok was een gezellig lokje dat op grote rangeerterreinen zijn werk deed en voor velen een begin was van de hobby: de baureihe 80. Mocht hierdoor het idee zijn ontstaan dat dit een Manusje van alles was, dan hebt u het mis: met een relatief hoge aslast en lage snelheid kwam deze machine niet gauw op de vrije baan, zelfs geen lokaalbaantje!
Deutschlands kleinste Einheitslok war eine gemütliche kleine Lok, die auf großen Rangierbahnhöfen ihren Dienst leistete und für viele der Beginn ihres Hobbys war: die Baureihe 80. Hierdurch dürfte die Idee entstanden sein, dass es sich um ein Mädchen für alles handelt. Allerdings geht man damit fehl: Mit einer relativ hohen Achslast und niedriger Höchstgeschwindigkeit kam diese Maschine kaum auf die freie Strecke, selbst nicht auf eine kleine Nebenbahn!
Dat deze beperkte inzet Dingler er niet van weerhield dit lokje in 1 op 32 om te zetten, is een groot geluk. Want wat een juweeltje is het geworden! Echt Dingler in optima forma: het dak van het machinistenhuis is te openen, de houten delen zijn van fijn fineer, filigrane koperleidingen en een realistische verlichting sieren het model.
Dass diese begrenzte Einsatzmöglichkeit Dingler nicht davon abhielt, dieses Lokomotivchen in 1:32 umzusetzen, ist ein Glücksfall. Denn was für ein Juwel ist es geworden! Echt Dingler in optima forma: Das Dach des Führerstands kann geöffnet werden, der Holzfußboden besteht aus feinem Furnier, filigrane Messingleitungen und eine realistische Beleuchtung zieren das Modell.
De Baureihe 80 was een heus werkpaard en dat moest terug komen in de patinering. Een stevig contrast tussen glans en mat, gemorste as en kolen en uiteraard kalkafzetting. De kolenvoorraad is nog wat bijgevuld met extra kolen van divers formaat. Ik heb geen afbeelding kunnen vinden van een Baureihe 80 met remschoenen, maar deze MF Pur remschoenen staan heel geloofwaardig op dit model. Ook een schep en diverse oliekannetjes sieren nu het machinstenhuis.
Die Baureihe 80 war ein echtes Arbeitspferd, und das sollte sich auch in der Patinierung widerspiegeln. Ein kräftiger Kontrast zwischen glänzend und matt, zerstoßene Kohlen, Asche und natürlich Kalkablagerungen. Der Kohlenvorrat wurde noch etwas mit zusätzlichen Kohlen verschiedener Größe aufgefüllt. Ich konnte keine Abbildung einer Baureihe 80 mit Bremsschuhen finden, aber die MF-Pur-Bremsschuhe wirken auf diesem Modell sehr glaubwürdig. Auch eine Schaufel und diverse Ölkannen verzieren nun das Führerhaus.
Kan het nog mooier?? ehhhh, ja...mét de messing plaatjes met 'Warnblitzpfeil' van Asoa, waarvan ik dit model voorzien heb. Dit waren oorspronkelijk geëmailleerde schildjes, en dus niet opgedrukt! Dus heren lokomotiefbouwers...als er nog iets te verbeteren valt, is het dit!
Geht es noch schöner? Ähm, ja … mit den Messingschildern mit Warnblitzpfeil von Asoa, womit ich dieses Modell ausgestattet habe. Dabei handelt es sich ursprünglich um emaillierte Schilder, also nicht aufgedruckt! Also, meine Herren Lokomotivbauer – wenn es noch etwas zu verbessern gibt, dann dies!

zondag 21 juni 2015

Kesselwagen von KM1: Feinstes für ölige Fettigkeit.

Kort voor Sinsheim kreeg ik deze noviteit van KM1 binnen, die ik u niet wil onthouden. Dit is toch wel de fijnste ketelwagen die ik ooit op mijn werkbank heb gekregen. Het model ritselt van de details, waardoor ze geheel past in de premium-lijn van dit merk.
Kurz vor Sinsheim bekam ich diese Neuheit von KM1 herein, die ich Ihnen nicht vorenthalten will. Es ist nämlich der feinste Kesselwagen, der jemals auf meinem Arbeitstisch gelandet ist. Das Modell sprüht förmlich vor Details, wodurch es sehr gut in die Premium-Linie dieser Marke passt.
Na de verschijning van de vorige goederenwagenmodellen, de Gms 54 en de Pwghs 54,  lag de lat hoog. Maar ook dit model weet meteen te overtuigen. De fijne ketting van de afsluiter, het gedetailleerde remwerk, en als kers op de taart de vulopening en ontluchter die te openen zijn!
 Nach dem Erscheinen der vorherigen Güterwagenmodelle, des Gms 54 und des Pwghs 54, lag die Messlatte hoch. Aber auch dieses Modell weiß auf Anhieb zu überzeugen. Die feine Kette des Absperrhahns, die detaillierte Bremsanlage und als Sahnehäubchen der Einfüllstutzen und die Entlüftung, die zu öffnen sind!
 
Soms doe ik de werkelijkheid graag geweld aan: de houten beplanking zat bij het grote voorbeeld meestal dik in de verf, maar ik vond het nu eenmaal mooier deze houtstructuur te accentueren. Het uitgebleekte effect biedt ook de mogelijkheid oliesporen op het hout te maken rond de vulopening.
Manchmal tue ich der Realität gern Gewalt an: die Holzbohlenbeplankung war beim großen Vorbild meist kräftig mit Farbe versehen, aber ich finde es nun einmal schöner, die Holzstruktur herauszuarbeiten. Der Effekt des ausgeblichenen Holzes bietet zudem die Möglichkeit, rund um die Einfüllöffnung Ölspuren auf dem Holz anzubringen.
Km1 heeft gekozen voor een goederenwagen die gebouwd is in een duistere periode van de Duitse geschiedenis. Deze wagens werden vooral gebruikt om de kriegsmarine te voorzien van brandstof. Na de oorlog ging een groot deel naar de net opgerichte VTG, waarna er weer wagens doorstroomden naar kleinere vervoerders, zoals de Esso.KM1 hat einen Güterwagen gewählt, der in einer dunklen Periode der deutschen Geschichte gebaut wurde. Diese Wagen wurden vor allem gebraucht, um die Kriegsmarine mit Brennstoff zu versehen. Nach dem Krieg ging ein großer Teil zur neu eingerichteten VTG über, von wo aus wiederum Wagen an kleinere Transportunternehmen, wie z. B. Esso, gingen.
Het is in deze kleurstelling een charmant ketelwagentje, dat helaas precies in dezelfde categorie valt als de zeldzamere Deutz ketelwagen van Kiss. Daarom zie ik graag voor een volgend project een echte naoorlogse 2- assige ketelwagen, voorzien van een flinke ketel. Voorbeelden genoeg.
Ach ja, het valt me opeens wel op, hoe verschrikkelijk verwend we eigenlijk zijn...laten we eerst ens genieten van dit juweeltje!
In dieser Farbgebung ist es ein charmanter kleiner Kesselwagen, der leider genau in dieselbe Kategorie wie der seltenere Deutz-Kesselwagen von Kiss fällt. Darum hätte ich als Folgeprojekt gern einen echten zweiachsigen Nachkriegskesselwagen mit voluminösem Kessel. Beispiele gibt es genug.
Ach ja, nun fällt mir erst auf, wie verwöhnt wir sind – lasst uns zuerst einmal dieses kleine Juwel genießen!

maandag 8 juni 2015

Königin von Kiss: die Baureihe 95 in Spur 1

Dat deze machtige machine de bergkoningin genoemd wordt is op zich wel logisch. Maar een echt elegant type is deze vorstin niet:  ze heeft zware, stevige benen, een brede taille én ze rookt als een ketter...en toch vind ik haar zeer aantrekkelijk!
Dass diese mächtige Maschine „Bergkönigin“ genannt wird, ist an sich zwar logisch. Aber eine wirklich elegante Type ist diese Fürstin nicht: Sie hat schwere, kräftige Beine, eine breite Taille und raucht wie ein Schlot … und doch finde ich sie sehr reizvoll!
De Baureihe 95 was na de tweede wereldoorlog met maar 14 stuks bij de DB een 'splittergattung'. Toch diende deze dame als opdruklok tot 1958 op de Spessartrampe, en daarvoor zelfs op de Schiefe Ebene. Ook een niet al te chique klusje, maar zonder mopperen hielp ze menig trein naar boven. En dat allemaal op een slok water en een hap kolen. Maar ja..noblesse oblige!
Die Baureihe 95 war nach dem Zweiten Weltkrieg mit nur 14 Exemplaren bei der DB eine Splittergattung. Jedoch diente diese Dame bis 1958 als Schiebelok auf der Spessartrampe und davor sogar auf der Schiefen Ebene. Keine allzu schöne Arbeit, aber ohne zu murren half sie so manchem Zug nach oben. Und das alles für einen Schluck Wasser und einen Happen Kohlen. Nun ja Adel verpflichtet!
Kiss heeft deze lok solide en overtuigend vertaald naar 1 op 32. Ondanks een spinnenweb aan zandleidingen maakt de lok toch een wat kale indruk, mede door de enorme ketel.
Daarom besloot ik de machine te voorzien van en stevige 3D patinering, waardoor het gladde oppervlak door de verschillende kleurschakeringen veel levendiger werkt.
Kiss hat diese Lok solide und überzeugend in 1:32 übersetzt. Trotz eines Spinnennetzes von Sandleitungen macht die Lok doch einen etwas kahlen Eindruck, vor allem durch den enormen Kessel. Darum beschloss ich, die Maschine mit einer kräftigen 3D-Patinierung zu versehen, sodass die glatte Oberfläche durch die verschiedenen Farbabstufungen viel lebendiger wirkt.
Nu beeld ik meestal de machines op ooghoogte af, maar een blik op de bovenzijde wil ik u niet onthouden. Hier blijft het meeste vuil liggen, en is afwisselend roet, kalk en roest te vinden. Ook kijk je als modelspoorder veelal schuin boven op het model, en juist dan moet de patinering een interessant en overtuigend geheel vormen.
Wenn ich auch meistens die Maschinen in Augenhöhe zeige, möchte ich Ihnen aber einen Blick von der Oberseite nicht vorenthalten. Hier bleibt der meiste Schmutz liegen, man findet dort abwechselnd Ruß, Kalk und Rost. Zudem schaut man als Modellbahner für gewöhnlich von schräg oben auf das Modell, und gerade dann sollte die Patinierung ein interessantes und überzeugendes Gesamtbild liefern.
Het deed mij toch wel goed deze koningin te mogen besmeuren, maar ik moest me uiteindelijk gewonnen geven. Want verrassend genoeg maakt ook deze outfit veel indruk op ons onderdanen!
Es war mir eine Ehre, mich um das Make-up dieser Königin kümmern zu dürfen. Sie sieht nun viel reifer aus und macht dadurch noch mehr Eindruck auf ihre Untertanen!