woensdag 4 januari 2012

Die Baureihe 58: Märklins Schönste.


Voor de liefhebbers van stoomloks een machine om niet te versmaden: de baureihe 58. Märklin  heeft deze krachtige, compacte machine fraai weergegeven, al ben ik niet helemaal tevreden met de kleur rood voor de onderzijde (te flets) en zijn de kunststof onderdelen wel fragiel...maar niets ergs dat een beetje patina niet kan verhelpen!

Für die Liebhaber von Dampflokomotiven eine Maschine, die nicht zu verachten ist: die Baureihe 58. Märklin hat diese kräftige, kompakte Maschine ansprechend wiedergegeben, obschon ich mit der roten Farbe der Unterseite nicht ganz zufrieden bin (zu blass) und die Kunststoffteile sehr fragil sind … aber nichts so Schlimmes, dass ein wenig Patina nicht abhelfen könnte!

Ook de tender is aan mijn aandacht niet ontsnapt. Dit vind ik eigenlijk het leukste deel van het verouderen: vet, vocht en kolen, en dat allemaal op een klein oppervlak. Er is bij het bekolen weer eens wat gemorst, het blijft mensenwerk natuurlijk!

Auch der Tender ist meiner Aufmerksamkeit nicht entgangen. Das ist eigentlich das Schönste am Altern: Fettschmutz, Feuchtigkeit und Kohlen, und das alles auf einer kleinen Oberfläche. Da ist beim Bekohlen wieder etwas danebengegangen, es bleibt natürlich Menschenwerk!
De achterzijde verdient net zo veel aandacht!