donderdag 29 maart 2012

Der Omm 55 / E 040: Ein Märklin-Klassiker wird gesupert

vrijwel elke spoor 1 liefhebber is wel in het bezit van deze O-wagen. Dit model is één van de eerste modellen die Märkin op de markt heeft gebracht, en is al weer bijna 43 jaar oud!  Al zijn de proporties in grote lijnen correct, qua detaillering is er met eenvoudige middelen een wagen van te maken die zich niet hoeft te schamen tussen al het Hübner en Kiss detail dat nu op de markt is.


Nahezu jeder Spur-1-Liebhaber ist wohl im Besitz dieses O-Wagens. Das Modell ist eines der ersten, die Märklin auf den Markt gebracht hat und ist schon etwa 43 Jahre alt! All seine Proportionen sind im Großen und Ganzen korrekt, durch Detaillierung ist daraus mit einfachen Mitteln ein Wagen zu machen, der sich zwischen all den Hübner- und Kiss-Feinheiten, die jetzt auf dem Markt sind, nicht zu schämen braucht.

Foto: Es 050, 554 7 304, Mannheim Rbf, 23.9.1994, Hans Ulrich Diener , von www.dybas.de

Als eerste wordt de bak verwarmd met een soldeertoortsje. Als het kunststof zacht is kunnen van binnenuit deuken nagebootst worden. Ik zou wel willen adviseren dat een klein beetje vervormen al voldoende is, overdrijf dit vooral net teveel!! Met een Dremel en een microfreesje kan je kleine beschadigingen graveren.
Na een beetje schuren kan de bak worden gedetailleerd.

Als erstes wird mit einem kleinen Lötbrenner der Wagenkasten erwärmt. Wenn der Kunststoff weich ist, können von innen Beulen nachgebildet werden. Ich würde empfehlen, dass ein wenig verformen bereits ausreichend ist, also nicht zu sehr übertreiben! Mit einem Dremel und einem Mikrofräser kann man kleine Beschädigungen gravieren. Nach etwas schleifen kann der Wagenkasten detailliert werden.
Der Wagenkasten des E 040 ist fertig zum Spritzen.
Om te beginnen worden alle handgrepen eraf geknipt, en we vervangen deze door 0,8mm. messingdraad. Dan worden de gaatjes geboord voor de ogen aan de onderzijde van de bak: deze werden gebruikt om eventuele kwetsbare lading af te dekken met zeil, dat hieraan vast werd gemaakt. Vouw 0,5 mm. draad om een spijkertje voor een mooie ronding, en steek deze dan in de voorgeboorde gaatjes.
Sluitseinhouders worden gemaakt uit messing U - profiel van 2x 3 mm.

Zu Beginn werden alle Handgriffe entfernt und durch 8-mm-Messingdraht ersetzt. Dann werden die Löcher für die Ösen an der Unterseite des Wagenkastens gebohrt: Diese werden benötigt, um bei Bedarf empfindliche Ladung mit einer Plane abzudecken, die hieran befestigt werden kann. Um eine schöne Rundung zu erhalten, biege 0,5-mm-Draht um einen kleinen Nagel und stecke diesen dann in die vorgebohrten Löcher.

De opgegoten aflsuithendel vervaardig ik uit 1,2 mm. messing en de haak zaag ik uit een klein plaatje messing. een drupje secondelijm en het zit vast. Een nieuwe 'zettelhalter' is ook geen overbodige luxe..
Links en recchts van de deuren heb ik ook verstevigingsprofielen aangebracht, deze werden na een revisie aangebracht voor extra stevigheid. Dit is een typisch detail dat bij epoche IV wagen niet mag ontbreken!!

Schlussscheibenhalter werden aus Messing-U-Profil von 2 x 3 mm gemacht. Die angegossenen Absperrhähne fertige ich aus 1,2-mm-Messing, und den Haken säge ich aus einer kleinen Messingplatte. Ein Tropfen Sekundenkleber und es sitzt fest. Ein neuer Zettelhalter ist auch kein überflüssiger Luxus …

Links und rechts von den Türen habe ich auch Verstärkungsprofile angebracht; diese wurden nach einer Revision zur zusätzlichen Verstärkung angebracht. Dies ist ein typisches Detail, das bei einem Epoche-IV-Wagen nicht fehlen darf!


Binnenkort vervolg ik met de detaillering van het onderstel.

In Kürze fahre ich mit der Detaillierung des Untergestells fort.