maandag 9 juli 2012

LKW verliert seinen Glanz.

Om in de von Haus zu Haus keten ook klanten te kunnen bedienen die geen spooraansluiting hadden, bood de Bundesbahn de service de standaardcontainers op elke gewenste plek af te zetten. Dat was dan ook de essentie en het succes van deze formule- helaas heeft het niet kunnen voorkomen dat veel transport volledig over de weg is gegaan.

Um in der Von-Haus-zu-Haus-Kette auch Kunden bedienen zu können, die keinen Gleisanschluss hatten, bot die Bundesbahn den Service an, den Standardcontainer an jedem gewünschten Ort abzusetzen. Das waren dann auch die Essenz und der Erfolg dieses Konzeptes – leider hat es nicht verhindern können, dass viele Transporte vollständig über die Straße gingen.

Hübner heeft dit speciale transport fantastisch in model gevangen, en alle functies van het grote voorbeeld zijn ook in model na te bootsen. Zo kan het overzetten van de containers ook in scene gezet worden.
Hübner hat diesen Spezialtransport fantastisch im Modell eingefangen, und alle Funktionen des großen Vorbilds sind auch im Modell nachzustellen. So kann das Umsetzen des Containers in Szene gesetzt werden.

Deze trekkers en aanhangers waren veel te glanzend en pasten niet bij het geheel. Met een subtiel patina verliezen deze modellen meteen hun speelgoed-achtige uiterlijk, en hierdoor komen de details pas goed tot hun recht! Gelukkig gaat dit dus niet alleen op voor spoorwegmaterieel!

Die Zugmaschinen und Auflieger waren viel zu glänzend und passten nicht zum Ganzen. Mit einer subtilen Patina verlieren diese Modelle auf einmal ihr spielzeughaftes Aussehen, und hierdurch kommen die Details erst zu ihrem Recht! Zum Glück funktioniert dies also nicht nur bei Eisenbahnmaterial!