donderdag 23 februari 2012

Die Baureihe 261 mit Neumann-Ätzteilen zugerüstet..


Die Baureihe 261 hat nun endlich die Gitterroste bekommen, die sie verdient! Da es sich in diesem Fall um eine Lok handelt, die einer Revision unterzogen wurde, hat das Frontgitter auf beiden Seiten zwei Streifen erhalten, sodass die Fläche des Gitters jetzt kleiner ist. Das Gitter wurde einfach mit der Schere auf Maß geschnitten und hat nun die richtige Größe.

De baureihe 261 heeft dan eindelijk de roosters gekregen die het verdiende! Aangezien het in dit geval een gereviseerde lok is, heeft het voorste rooster aan weerszijden twee stroken gekregen, waardoor het uiteindelijke oppervlak van het gaas kleiner is. Het gaas is eenvoudig met de schaar op maat geknipt en heeft nu de goede omvang.


Deutlich sind auf der Oberseite auch die Querträger zu sehen, die dem Gitter die notwendige Stabilität verleihen. In diesem Fall ist es deshalb nicht wirklich notwendig, die vorgebogenen Gitterroste von Neumann zu bestellen.
Duidelijk zijn ook op de bovenzijde de dwarsbalkjes te zien die het gaas de nodige stevigheid bieden. Daarom is het op deze manier niet echt nodig om de voorgebogen roosters van Neumann te bestellen.
Sie können diese Sets bestellen bei