zondag 12 februari 2012

Gesuperte Selbstentlader. Een update van de Fcs 090 van Märklin.

Soms is met weinig moeite een wagen veel mooier te maken. Deze Ed 090 (na omnummering Ed 090) van Märklin is een wagen die de tand des tijds ruimschoots heeft doorstaan. Dit model was als een van de eerste voorzien van verende buffers bijvoorbeeld, en de remblokken zijn apart gemonteerd.
Mitunter ist ein Wagen mit nur wenig Mühe zu verschönern. Dieser Ed 090 (nach der Umnummerierung Fcs 090) ist ein Wagen, der vom Zahn der Zeit fast gar nicht angenagt wurde. Dieses Modell war zum Beispiel als eines der ersten mit Federpuffern ausgestattet und die Bremsbacken sind extra angesetzt.
  Ik heb met de pijlen aangegeven wat ik heb veranderd: tredes voorzien van gaas (Riffelblech) er zijn rangeerdershandgrepen onder de buffers gemaakt, remstangen heb ik vereenvoudigd uitgevoerd, incl. valbeugels en ogen rondom om bijv. dekzeil aan te bevestigen. Tevens zoek je vergeefs naar een Zettelkast, deze heb ik op maat gemaakt en er opgelijmd. En dan ook nog natuurlijk  de sluitseinhouders. Dit model is nu klaar om gepatineerd te worden.
Ich habe mit den Pfeilen gekennzeichnet, was ich verändert habe: Tritte aus Gaze (Riffelblech) angebracht, Rangiererhandgriffe unter den Puffern montiert, Bremsstangen habe ich vereinfacht ausgeführt, einschließlich Fallbügeln und Ösen rundum, um beispielsweise Planen daran zu befestigen. Ferner sucht man vergeblich nach einem Zettelkasten, ich habe ihn maßangefertigt und angeklebt. Und selbstverständlich die Schlussscheibenhalter. Das Modell ist jetzt fertig zum Patinieren.
Een prachtige foto als referentie maakt het weatheren veel gemakkelijker!
 Ein prächtiges Foto als Referenz macht das Weathering viel einfacher.
Foto: Groß Bieberau, 17.4.1992, Hans Ulrich Diener