zaterdag 8 september 2012

Die Baureihe 85: der formschöne Kraftprotz.


Eén brok kracht: de baureihe 85 van KM1 in 1 op 32.
Ein Kraftprotz: Die Baureihe 85 von KM 1 in 1:32.
Het ontwerp van baureihe 85 was het toonbeeld van de eenheidslok: het loopwerk stamde grotendeels van de br.44, de ketel van de br. 62. Toch zijn de ingenieurs er in geslaagd een fraai geproportioneerde machine te creëren. De br. 85 was voor het goederenvervoer op steile bergtrajecten ontworpen, en de Höllentalbahn was lange tijd de enige plek waar deze 10 loks te vinden waren.
 
Der Entwurf der Baureihe 85 war das Musterbeispiel einer Einheitslok: Das Laufwerk stammt großenteils von der BR 44, der Kessel von der BR 62. Es ist den Ingenieuren aber gelungen, eine wohlproportionierte Maschine zu kreieren. Die BR 85 wurde für den Güterverkehr auf steilen Bergstrecken entwickelt, und die Höllentalbahn war lange Zeit der einzige Ort, wo diese zehn Loks zu finden waren.
 

Duitse ingenieurs werkten de pompen en leidingen niet weg: daardoor raak je niet snel uitgekeken. Ook deze machine is bezaaid met details. Een genot om te patineren!
 
Die deutschen Ingenieure versteckten die Pumpen und Leitungen nicht: Dadurch sieht man sich auch nicht schnell satt. Auch diese Maschine ist übersät mit Details. Ein Genuss zum Patinieren!


Ook de achterzijde is mooi vormgegeven.
 Auch die Rückseite ist sehr gut wiedergegeben.

KM1 heeft weer eens laten zien dat alleen met veel liefde en aandacht zo'n prachtige lok gemaakt kan worden. Van de fijnste leidingen tot de te openen kolenbak, alles is met dezelfde toewijding gemaakt.
Dankzij het 'Freilaufgetriebe' is het patineren van de wielen een stuk eenvoudiger, en zorgt ook voor bijzonder soepele rij-eigenschappen, vooral bij lage snelheden. Daar deze lok maar een topsnelheid had van 50 km/p.u. is dit uiteraard van groot belang.
 
KM 1 hat wieder einmal gezeigt, dass solch eine prächtige Lok nur mit viel Liebe und Aufmerksamkeit gemacht werden kann. Von den feinen Leitungen bis zum offenen Kohlenkasten, alles ist mit derselben Hingabe gemacht.
Dank des Freilaufgetriebes ist das Patinieren der Räder etwas einfacher, und es sorgt auch für besonders geschmeidige Laufeigenschaften, vor allem bei niedrigen Geschwindigkeiten. Da diese Lok nur eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h hatte, ist dies natürlich von großem Belang.
 


een foto die overtuigd: rond de klinknagels is duidelijk het 3D effect te zien.
Ein Foto, das überzeugt: Um die Nieten ist deutlich der 3-D-Effekt zu sehen.
Door het mengen van verf met poeder kan ik het samengekoekte vuil dat zich hardnekkig rond klinknagels en naden ophoopt perfect nabootsen. Dit is wel een tijdrovende techniek, maar het eindresultaat maakt het meer dan waard!

Durch das Mischen von Farbe und Pulver kann ich den zusammengebackenen Schmutz, der sich hartnäckig an Nieten und Nähten ansammelt, perfekt nachbilden. Das ist zwar eine zeitraubende Technik, aber das Endresultat ist mehr als lohnenswert!

Bij deze baureihe was het gebruikelijk dat elke machine zijn vaste lokpersoneel had, en daardoor waren deze machines tot het einde toe goed onderhouden. Ik wilde deze lok in zijn laatste dagen van actieve dienst weergeven: her er der zijn al kleine roestplekjes te zien, maar een vette lap met olie zorgt toch voor een verzorgd uiterlijk.
 
Bei dieser Baureihe war es üblich, dass jede Maschine ihr festes Lokpersonal hatte, und dadurch wurden diese Maschinen bis zum Ende gut unterhalten. Ich wollte diese Lok in den letzten Tagen ihres aktiven Dienstes wiedergeben: Hier und da sind kleine Roststellen zu sehen, aber ein gut getränkter Öllappen sorgt doch wieder für ein gepflegtes Äußeres.
 


De Baureihe 85 van KM1.Meer dan een halve meter puur detail!
Die Baureihe 85 von KM1. Ein halber Meter Detail !