woensdag 9 september 2015

Reinrassige Rangierdiesel: Die V90 von KM1

In het eerste artikel van mijn blog mocht ik u de V90 voorstellen. Snel daarna kon ik de oriëntrode versie van dit loktype presenteren. Toen bleef het wat dit type betreft stil. Maar vier jaar later mag ik u mijn favoriet presenteren: de 290 in oceaanblauw/beige!
Im ersten Artikel meines Blogs durfte ich Ihnen die V 90 vorstellen. Kurz darauf konnte ich die orientrote Version dieser Loktype präsentieren. Dann blieb es, was diese Baureihe betrifft, still. Aber vier Jahre später darf ich Ihnen meinen Favoriten vorstellen: die 290 in ozeanblau-beige!
Dit model is ook de eerst uitgebrachte diesellok van KM1. Het succes was groot, zodat zelfs een tweede oplage uitgebracht werd, met optioneel een 'fine-scale'rangeerkoppeling type RK900. Aan het einde van de jaren 80 was bij het grootbedrijf een flink aantal van deze loks hiervan voorzien.
Dieses Modell ist auch die zuerst herausgebrachte Diesellok von KM1. Es war ein großer Erfolg, sodass sogar eine zweite Auflage erfolgte mit optional einer „Fine-scale“-Rangierkupplung Typ RK900. Gegen Ende der achtziger Jahre war im Großbetrieb eine erhebliche Anzahl dieser Loks hiermit ausgestattet.
Het patineren van dit werkpaard is volgt het gebruikelijke procedé: het onderstel en de bovenzijde krijgen de meeste aandacht, de flanken blijven relatief schoon. Zo voorkom je dan een model een verwaarloosde indruk krijgt. Een flinke vorraad kolen misstaat de V90. Dan maar wat vers gemorste brandstof! De lok is net afgetankt en kan de hele dag ononderbroken rangeerwerk verrichten.
Das Patinieren dieses Arbeitspferdes erfolgt nach der üblichen Methode: Das Fahrgestell und die Oberseite erhalten die meiste Aufmerksamkeit, die Seiten bleiben relativ sauber. So erreicht man, dass ein Modell einen gut gepflegten Eindruck macht. Ein stattlicher Vorrat Kohlen steht der V 90 nicht. Dafür aber ein frisch gekleckerter Brennstoff! Die Lok ist gerade aufgetankt und kann den ganzen Tag ununterbrochen Rangierdienst leisten.
 Helaas moet ik dit model weer afstaan, maar hoop deze eens aan mijn verzameling te mogen toevoegen. En wat de V90 betreft: er is nog een DB Cargo uitvoering.....en laat dat nieuw rood deze lok zo mooi staan! Dus mocht deze ooit op mijn werkbank voorbij komen, dan zal ik u zeker op de hoogte stellen!
Leider muss ich dieses Modell wieder abtreten, aber ich hoffe, es irgendwann meiner Sammlung zufügen zu können. Und was die V 90 angeht: Es gibt noch eine DB-Cargo-Ausführung – zumal Neurot dieser Lok so gut steht! Sollte diese also einmal den Weg auf meinen Arbeitstisch finden, dann werde ich Sie mit Sicherheit darüber informieren!