dinsdag 16 april 2013

Aus zwei mach 01: die teilverkleidete 01.10 von Spur 1 Werkstatt.


Wat een eer en vertrouwen om zo een bijzondere machine te mogen patineren! Deze fantastische lok, samengesteld uit een stroomlijn 01 én een Altbaukessel 01 is het eigendom van de heer Rainer Herrmann. Wij spoor 1 liefhebbers worden op onze wenken bediend met zijn webshop, waar veel onderdelen te krijgen zijn. Dat hij van zijn voorraad zelf ook gesnoept heeft , mag met deze lok duidelijk worden!

 Welche Ehre und welches Vertrauen, solch eine besondere Maschine patinieren zu dürfen! Diese fantastische Lok, zusammengestellt aus einer Stromlinien-01 und einer Altbaukessel-01, ist Eigentum von Rainer Herrmann. Wir Spur-1-Liebhaber werden auf unsere Tipps hin in seinem Webshop bedient, wo viele Bauteile zu erhalten sind. Dass er auch selber an seinem Vorrat genascht hat, wird bei dieser Lok deutlich!
Dit model werd verder gecompleteerd met veel zelfgemaakte onderdelen waardoor een zeer accurate weergave is verkregen van de toestand van deze machine in tijdperk IIIa. Dit was een interessante periode, waarbij delen van de bekleding verwijderd werden om makkelijker onderhoud te kunnen plegen. Het weghalen van de deuren voor de rookkast moeten wel fnuikend zijn geweest voor de stroomlijn, want de trechtervorm zal veel meer weerstand hebben opgeleverd!

Dieses Modell wurde weiter komplettiert mit vielen selbst gefertigten Bauteilen, wodurch eine sehr akkurate Wiedergabe des Zustands, den diese Maschine in Epoche IIIa hatte, entstand. Dies war eine interessante Periode, als Teile der Verkleidung entfernt wurden, um die Wartung leichter durchführen zu können. Die Demontage der Türen vor der Rauchkammer muss für die Stromlinie wohl einschneidend gewesen sein, denn die Trichterform wird viel mehr Widerstand mit sich gebracht haben!
Dat dit eens een trots paradepaard was van de donkere periode van Duitsland, was in tijdperk IIIa haast niet meer voor te stellen. Omdat deze lok toch zou worden omgebouwd, was het onderhoud tot een minimum beperkt.

Daardoor moest ik de machine in een wat deplorabelere toestand dan gewoonlijk weergeven, maar ik wilde wel de elegantie van deze machine behouden. Met wat extra roest op klinknagelnaden, en een sterk mat/glans contrast, is dit mijns inziens goed geslaagd. En voor diegene die dit model nog niet heeft zien rijden: tijdens het Modultreffen in Borken zal hij een acte de présence geven!
Dass dies einst ein stolzes Paradepferd der dunklen Periode Deutschlands war, war in Epoche IIIa kaum noch zu spüren. Weil diese Lok sowieso umgebaut werden sollte, wurde die Unterhaltung auf ein Minimum beschränkt.

Daher musste ich die Maschine in einem etwas beklagenswerteren Zustand als gewöhnlich wiedergeben, aber ich wollte schon die Eleganz dieser Maschine bewahren. Mit etwas Rost auf den Nietenreihen und einem starken Matt-Glanz -Kontrast ist dies meines Erachtens gut gelungen. Und für denjenigen, der dieses Modell noch nicht hat fahren sehen: Beim Modultreffen in Borken wird es eine acte de présence geben!