dinsdag 23 juni 2015

Der drollige Dampfer: die Baureihe 80 von Dingler

Duitslands kleinste Einheitslok was een gezellig lokje dat op grote rangeerterreinen zijn werk deed en voor velen een begin was van de hobby: de baureihe 80. Mocht hierdoor het idee zijn ontstaan dat dit een Manusje van alles was, dan hebt u het mis: met een relatief hoge aslast en lage snelheid kwam deze machine niet gauw op de vrije baan, zelfs geen lokaalbaantje!
Deutschlands kleinste Einheitslok war eine gemütliche kleine Lok, die auf großen Rangierbahnhöfen ihren Dienst leistete und für viele der Beginn ihres Hobbys war: die Baureihe 80. Hierdurch dürfte die Idee entstanden sein, dass es sich um ein Mädchen für alles handelt. Allerdings geht man damit fehl: Mit einer relativ hohen Achslast und niedriger Höchstgeschwindigkeit kam diese Maschine kaum auf die freie Strecke, selbst nicht auf eine kleine Nebenbahn!
Dat deze beperkte inzet Dingler er niet van weerhield dit lokje in 1 op 32 om te zetten, is een groot geluk. Want wat een juweeltje is het geworden! Echt Dingler in optima forma: het dak van het machinistenhuis is te openen, de houten delen zijn van fijn fineer, filigrane koperleidingen en een realistische verlichting sieren het model.
Dass diese begrenzte Einsatzmöglichkeit Dingler nicht davon abhielt, dieses Lokomotivchen in 1:32 umzusetzen, ist ein Glücksfall. Denn was für ein Juwel ist es geworden! Echt Dingler in optima forma: Das Dach des Führerstands kann geöffnet werden, der Holzfußboden besteht aus feinem Furnier, filigrane Messingleitungen und eine realistische Beleuchtung zieren das Modell.
De Baureihe 80 was een heus werkpaard en dat moest terug komen in de patinering. Een stevig contrast tussen glans en mat, gemorste as en kolen en uiteraard kalkafzetting. De kolenvoorraad is nog wat bijgevuld met extra kolen van divers formaat. Ik heb geen afbeelding kunnen vinden van een Baureihe 80 met remschoenen, maar deze MF Pur remschoenen staan heel geloofwaardig op dit model. Ook een schep en diverse oliekannetjes sieren nu het machinstenhuis.
Die Baureihe 80 war ein echtes Arbeitspferd, und das sollte sich auch in der Patinierung widerspiegeln. Ein kräftiger Kontrast zwischen glänzend und matt, zerstoßene Kohlen, Asche und natürlich Kalkablagerungen. Der Kohlenvorrat wurde noch etwas mit zusätzlichen Kohlen verschiedener Größe aufgefüllt. Ich konnte keine Abbildung einer Baureihe 80 mit Bremsschuhen finden, aber die MF-Pur-Bremsschuhe wirken auf diesem Modell sehr glaubwürdig. Auch eine Schaufel und diverse Ölkannen verzieren nun das Führerhaus.
Kan het nog mooier?? ehhhh, ja...mét de messing plaatjes met 'Warnblitzpfeil' van Asoa, waarvan ik dit model voorzien heb. Dit waren oorspronkelijk geëmailleerde schildjes, en dus niet opgedrukt! Dus heren lokomotiefbouwers...als er nog iets te verbeteren valt, is het dit!
Geht es noch schöner? Ähm, ja … mit den Messingschildern mit Warnblitzpfeil von Asoa, womit ich dieses Modell ausgestattet habe. Dabei handelt es sich ursprünglich um emaillierte Schilder, also nicht aufgedruckt! Also, meine Herren Lokomotivbauer – wenn es noch etwas zu verbessern gibt, dann dies!