zondag 16 juni 2013

Nachricht aus Darmstadt.


KM1 heeft met de 23'er een een icoon in spoor 1 gemaakt. Er was een keur aan uitvoeringen om uit te kiezen, en toen mijn opdrachtgever dit nummer zag, kon hij zijn geluk niet op! In zijn jeugd heeft hij deze machine regelmatig gezien, want deze lok kwam ook geregeld op Nederlandse bodem. Helaas kwam bij de uitlevering toch een lichte teleurstelling, omdat dit het museummodel betrof.
KM1 hat mit der 23er eine Ikone in Spur 1 geschaffen. Es gab eine Menge an Ausführungen zur Auswahl, und als mein Auftraggeber diese Nummer sah, konnte er sein Glück kaum fassen! In seiner Jugend hat er diese Maschine regelmäßig gesehen, denn diese Lok kam auch öfter auf niederländischen Boden. Leider gab es bei der Auslieferung doch eine leichte Enttäuschung, weil es um das Museumsmodell geht.
 
Tussen het museummodel en het 'echte voorbeeld' zaten toch wel wat verschillen. Zo moest er een DB Logo opkomen, de nummerplaat moest worden verplaatst, en beschrifting onder het machinstenhuis ontbrak.
Zwischen Museumsmodell und dem „echten Vorbild“ gab es doch einige Unterschiede. So musste ein DB-Emblem her, das Nummernschild musste an eine andere Stelle, und Beschriftung unter dem Führerhaus fehlte.
 
Ook moesten de BW en BD platen worden vervangen, omdat deze machine in Darmstad gestationeerd was. Nu leest ik regelmatig klachten dat de nummerschilden van deze loks spontaan er af vallen, maar ik had echt behoorlijke moeite deze er af te krijgen. Met een flossdraadje kan je dit zonder beschadigingen doen! (bedankt voor de tip Len Bösecke!)
Auch mussten die BW- und BD-Schilder ersetzt werden, weil diese Maschine in Darmstadt stationiert war. Nun lese ich regelmäßig Klagen, dass sich die Nummernschilder dieser Lok spontan lösen, aber ich hatte wirklich ziemliche Mühe, diese abzubekommen. Mit einem Stück Zahnseide klappt das ohne Beschädigungen (danke für den Tipp, Len Bösecke!).

Het model werd voor mijn doen vrij stevig gepatineerd, alhoewel het achteraf nog te licht is naar mijn smaak. De glansverschillen maken de verder vrij saaie ketel veel spannender, en door de ketelringen is de graad van patinering veel beter te zien.
 Das Modell wurde für mein Dafürhalten ziemlich kräftig patiniert, obwohl es im Nachhinein nach meinem Geschmack noch zu wenig ist. Die Glanzunterschiede machen den an sich ziemlich langweiligen Kessel viel spannender, und durch die Kesselringe ist der Grad der Patinierung viel besser zu sehen.