woensdag 10 juli 2013

Die Baureihe E 44 von Kiss: Mini-Kroko mit Farbe

De E-loks van de Baureihe E44 waren de eerste E-loks op het duitse spoorwegnet, die met meer dan 100 exemplaren besteld werden. Dit type is dan ook een mijlsteen in de ontwikkeling van E-loks, waarbij bijvoorbeeld geen drijfstangen meer gebruikt werden, en ook geen loopassen werden toegepast.
Die E-Loks der Baureihe E 44 waren die ersten E-Loks, die in mehr als 100 Exemplaren bestellt wurden. Diese Type ist dann auch ein Meilenstein in der E-Lok-Entwicklung, wobei beispielsweise keine Treibstangen mehr verwendet und auch keine Laufachsen mehr benötigt wurden.
Dat deze ontwikkeling succesvol was, maakt zijn lange levensduur duidelijk: tot in de jaren 80 deed deze machine in zuid en midden Duisland nog dienst! De dagelijkse inzet was goed zichtbaar bij deze loks, en voor mij een echte uitdaging om dit te vertalen naar 1 op 32.
Das diese Entwicklung erfolgreich war, beweist ihre lange Lebensdauer: Bis in die achtziger Jahre tat diese Maschine in Süd- und Mitteldeutschland noch Dienst! Den täglichen Einsatz sah man diesen Loks deutlich an, und es war für mich eine echte Herausforderung, dies in 1:32 zu übersetzen.
Het Kiss model  van deze lok is zeer goed getroffen. De loopeigenschappen zijn zeer goed, het geluid overtuigend.
Dankzij een wat sterker patina komen bij deze eenvoudige lok de details veel beter naar voren, en de draaistellen zijn nu veel levendiger.
Das Kiss-Modell dieser Lok ist sehr gut getroffen. Die Laufeigenschaften sind sehr gut, das Geräusch überzeugend.
Dank einer etwas stärkeren Patina kommen bei dieser schlichten Lok die Details viel besser zum Vorschein, und die Drehgestelle sind nun viel lebendiger.

Hier en daar wat lichte beschadigingen en roest zorgen voor een geloofwaardig uiterlijk van deze mini-krokodil. Met een drietal umbauwagens of zilverlingen krijg je zo een echte publiekslieveling!
Hier und da kleinere Beschädigungen und Rost sorgen für ein glaubwürdiges Aussehen dieses Mini-Krokodils. Mit drei Umbauwagen oder Silberlingen erhält man so einen echten Publikumsliebling!