zondag 22 september 2013

Edler Wender: die Br. 38 von M&L

Ik wilde al heel lang eens een Br. 38 patineren, en dan niet de Märklin machine, maar die van Kiss uiteraard.Mijn geluk kon dus niet op toen ik deze Markscheffel en Lennartz Lok in handen kreeg.  Dat het nog fijner kon dan de recente K&K modellen, leek me haast onmogelijk, maar zie hier het bewijs!
Ich wollte schon lange einmal eine BR 38 patinieren, und dann nicht die von Märklin, sondern die von Kiss natürlich. Ich war daher mehr als glücklich, als mir diese Markscheffel&Lennartz-Lok in die Hände geriet. Dass es noch feiner ging als bei den letzten K&K-Modellen, schien mir fast unmöglich, aber hier ist der Beweis!
De structuur op de zijwanden van hetmachinstenhuis zijn opgebouwd uit maar liefst 7 (!) verschillende kleuren, en gemixt met poeders is er een rijke textuur ontstaan, die het vlakke messing veel levendiger maken. Wat zwart lijkt, is het dus niet altijd!
Die Struktur der Führerhausseitenwände besteht aus gut und gerne sieben (!) verschiedenen Farben, und mit Pudern vermischt ist eine reiche Textur entstanden, die das flache Messing viel lebendiger macht. Was schwarz aussieht, ist es also nicht immer!
Als ik zo'n kostbaar model op mijn werkbank heb staan, is het het belangrijkste te doen alsof dit niets bijzonders is. Je moet vooral niet krampachtig te werk gaan, maar net zo vrij als altijd, en vertrouwen op de ervaring die je heb opgedaan. 
Wenn ich so ein kostbares Modell auf meiner Werkbank stehen habe, ist es am wichtigsten, so zu tun, als ob es nichts Besonderes wäre. Man darf vor allem nicht verkrampft ans Werk gehen, sondern so locker wie immer muss auf die gesammelte Erfahrung vertrauen.
Dit model heeft een rijk patina gekregen, en detailfoto's laten een structuur zien van vuil en vet, waarbij het grote voorbeeld goed bestudeerd werd.Een afwisseling van mat en glans zorgt voor een geloofwaardig uiterlijk, waarbij in dit geval gekozen is voor een zeer goed verzorgde lok. Want deze edele wender verdient uiteraard de beste zorg!
Dieses Modell hat eine ausgeprägte Patina erhalten, und Detailfotos lassen eine Struktur von Schmutz und Fett erkennen, wobei das große Vorbild gut studiert wurde. Der Wechsel von matten und glänzenden Flächen sorgt für ein glaubwürdiges Äußeres, wobei in diesem Fall eine sehr gut gepflegte Lok ausgewählt wurde. Denn dieser edle Wender verdient natürlich beste Pflege!