maandag 12 november 2012

Fendt 231 GT: Der Klassiker unter den Geräteträgern

Spoor 1 modellen van auto's en vrachtauto's zijn in spoor 1 erg zeldzaam, maar landbouwvoertuigen zijn er genoeg!

Net uit en nu al voorzien van een patina is de Universal hobbies Fendt 231 GT. De voorloper van het eerder gepresenteerde model, de Weise- toys 360 GT, is eigenlijk nóg beter voor een epoche IV baan, maar de late epoche III aanhangers worden net zo goed met de Fendt 231 bediend. Deze uitvoering kwam voor het eerst op de markt in 1967...

In der Spur 1 sind PKW- und LKW-Modelle recht selten, aber Landmaschinen gibt es genügend!
Gerade herausgekommen und schon mit Patina versehen ist der Fendt 231 GT von Universal Hobbies. Der Vorläufer des schon früher präsentierten Modells, der 360 GT von Weise-toys, ist eigentlich noch besser für eine Epoche-IV-Anlage, aber die Anhänger der späten Epoche III werden mit dem Fendt 231 ebenso gut bedient. Diese Ausführung kam zum ersten Mal 1967 auf den Markt …


Het model is wat fragieler dan zijn modernere pendant, en sommige kleine kruiskopschroeven zijn niet erg goed weggewerkt, maar verder knispert van de details! Ik heb de laadbak 'ge-hout' : bij het voorbeeld was deze ook groen, maar bij sterk gebruik was de verf na verloop van tijd wel versleten.

Das Modell ist etwas fragiler als sein modernes Pendant, und manche kleinen Kreuzschlitzschrauben sind nicht sehr gut weggearbeitet worden, aber ansonsten wimmelt es nur so von Details! Ich habe die Ladefläche „verholzt“, beim Vorbild war diese auch grün, aber bei starker Benutzung war die Farbe im Laufe der Zeit ziemlich runter.


De combinatie van landbouw en spoor is té mooi om niet te gebruiken! Een coöperatie/ landhandel zorgt voor voldoende rangeer- en ladingmogelijkheden.

Die Kombination von Landwirtschaft und Eisenbahn ist zu schön, um sie nicht zu nutzen! Eine Genossenschaft bzw. ein Landhandel sorgt für ausreichende Rangier- und Verlademöglichkeiten.