vrijdag 16 november 2012

Finescale Fuffziger. KM1's Baureihe 50.


Kan het nog mooier? De Baureihe 50 met kabinetender met korte omloopplaten en al dat lekkers ook nog eens in fine-scale! Nou vind ik een 'Scheibenradsatz' als loopwiel misschien nog mooier, maar er moet altijd wat te wensen blijven!  
 
Ob es noch schöner geht? Die Baureihe 50 mit Kabinentender mit kurzen Umlaufblechen, und all dieses Tolle auch noch in fine-scale! Auch wenn ich einen Scheibenradsatz als Laufrad vielleicht noch schöner finde, aber es müssen ja immer noch Wünsche übrig bleiben!
 
 
Deze foto toont de uitgebreide 3D weathering. De gladde vlakken hebben een lichte glans, rond naden en klinknagels- waar het poetsen lastiger is- is een matte ophoping van vuil plastisch weergegeven.

Dieses Foto zeigt ein umfangreiches 3-D-weathering. Die glatten Flächen haben einen leichten Glanz, an den Schweißnähten und Nieten – wo das Putzen etwas mühsamer ist – ist eine stumpfe Ansammlung von Schmutz plastisch wiedergegeben.

 Het loop- en drijfwerk hebben een vette glans, en het vuil zit tussen de spaken, en niet er op. Dat is veel bewerkelijker, maar het is de enige manier om een realistisch effekt te krijgen. Dat is het grote verschil met veel patineringen 'Ab Werk', van bijvoorbeeld Märklin.

Das Lauf- und Triebwerk hat einen öligen Glanz, und der Schmutz sitzt zwischen den Speichen und nicht darauf. Das ist viel arbeitsintensiver, aber es ist die einzige Möglichkeit, einen realistischen Effekt zu erzielen. Dies ist der große Unterschied gegenüber den vielen Patinierungen „ab Werk“, wie z. B. von Märklin.

Ik heb al enige malen een KM1-vijftiger mogen weatheren en ken dit produkt nu van onder tot boven en blijf het een ideale machine vinden. Hij is niet kwetsbaar en heeft een geweldige detaillering. Daarbij zijn de rijeigenschappen goed en de Dynamic Smoke fenomenaal!

Ich durfte schon einige Male eine KM1-Fünfziger patinieren und kenne dieses Produkt nun von oben bis unten und sehe sie immer noch als ideale Maschine an. Sie ist nicht empfindlich und verfügt über eine enorme Detaillierung. Dabei besitzt sie gute Laufeigenschaften und den phänomenalen Dynamic Smoke!

Ik begrijp dat niet iedereen de felle kleuren kan waarderen, maar ik vind het een ideaal uitgangspunt. Het bleke rood en matte zwart van Kiss en Märklin vereisen voor mijn 3D techniek wat meer moeite voor hetzelfde resultaat.... dus u begrijpt mijn voorkeur.Waarschijnlijk wordt de 23'er net zo goed! U had 'm toch ook besteld?

Ich verstehe, dass nicht jeder die leuchtenden Farben würdigen kann, für mich sind sie aber ein idealer Ausgangspunkt. Das bleiche Rot und das matte Schwarz von Kiss und Märklin verlangen für meine 3-D-Technik etwas mehr Mühe, um dasselbe Resultat zu erzielen … Also begreifen Sie sicher meine Vorliebe. Wahrscheinlich wird die 23er genauso gut! Sie haben sie doch auch bestellt, nicht wahr?