donderdag 31 oktober 2013

Symphonie in Blau: Die E18 von Kiss.

Voor een Duitse E-lok kan de voor-oorlogse Baureihe E18 als bijzonder elegant omschreven worden. Waar de E44 de tegenwind tegemoet gaat met een vlakke neus- en raampartij, daar snijdt de E18 er simpelweg doorheen met zijn ronde vormen.
 Für eine deutsche E-Lok kann die Vorkriegsbaureihe E 18 als besonders elegant umschrieben werden. Wo die E 44 ihre flache Nase dem Fahrwind entgegenreckt, da zerschneidet ihn die E 18 mit ihren runden Formen einfach.

Die stroomlijn was er ook niet voor niets: 150 km/h. was voor deze lok makkelijk vol te houden, en was daarmee, op de E19 na, lange tijd de snelste lok van de DRG, de DR en DB.
Die Stromlinie war schließlich nicht umsonst: 150 km/h war für diese Lok leicht durchzuhalten, und damit war sie, bis auf die E 19, lange Zeit die schnellste Lok der DRG, der DR und der DB.

Dit messing model van Kiss geeft zijn grote voorbeeld fraai weer, en de beproefde aandrijving zorgt voor goede rij-eigenschappen. Wat bij E-loks altijd weer zo'n feest is, is het dak. Al dat detail, en die prachtige pantografen...maar ook het loopwerk is bij deze machines niet te versmaden, en dan vooral de wielen. En ook al is het frame gelast, er is daar detail te over!
Das Messingmodell von Kiss gibt sein großes Vorbild sehr schön wieder, und der bewährte Antrieb sorgt für gute Fahreigenschaften. Was bei E-Loks immer wieder eine Augenweide ist, ist das Dach. All diese Details und die prächtigen Pantographen … Aber auch das Fahrwerk ist bei diesen Maschinen nicht zu verachten, und dann vor allem die Räder. Und auch wenn der Rahmen geschweißt ist, gibt es dort Details in Hülle und Fülle.
De bedoeling was er een museummachine van te maken, en na een bezoek in Heilbronn dacht ik wel te weten hoe dit er uit zag. Waar ik over het algemeen 'dezent' te werk ga, ben ik nu misschien iets te ver doorgeschoten. Maar.... alle patinering is reversibel, dus ik kan de lok weer museaal toonbaar maken. Vooralsnog is het een machine die zijn dagelijkse kost in de normale dienst verdient. Dat heeft toch zeker ook zijn charme?!
Das Ziel war, eine Museumsmaschine wiederzugeben, und nach einem Besuch in Heilbronn dachte ich zu wissen, wie sie aussah … Aber wo ich im Allgemeinen „dezent“ zu Werke gehe, bin ich nun vielleicht über das Ziel hinausgeschossen. Aber jede Patinierung ist rückgängig zu machen, sodass ich die Lok wieder museal präsentierbar machen kann. Einstweilen ist es eine Maschine, die ihr täglich Brot im normalen Dienst verdient. Das hat doch sicher auch seinen Charme, nicht wahr?