donderdag 26 februari 2015

Hübsches Mädchen Für Alles: die V100 von Km1

 Eindelijk! wie mij en mijn werk ook maar een beetje kent, wist dat het niet niet lang zou duren voor ik de nieuwste diesel van KM1 onderhanden zou nemen. Toch duurde het langer dan verwacht dat ik mijn eigen Br. 211 in ontvangst mocht nemen. Daarom zal ik dus als eerste een 211 van een klant  presenteren.
Endlich! Wer mich und meine Arbeit auch nur ein wenig kennt, weiß, dass es nicht lange dauern würde, bis ich mir den neuesten Diesel von KM1 vornehmen würde. Es dauerte jedoch länger als erwartet, dass ich meine eigene B 211 in Empfang nehmen durfte. Darum will ich nun als erste eine 211 eines Kunden präsentieren.

We zagen met de Kö1 al een mijlpaal, qua constructie en qua geluid.
De Br.82 vertegenwoordigde een nieuwe generatie stoomloks, met zijn fantastische details, overtuigende functies en de keuze uit vele uitvoeringen.
De V100 is het bewijs, dat de liefde voor detail en het plezier van een solide, accuraat en betaalbaar model voorrang hebben gekregen bij de ontwikkeling.
Mit der 1 sahen wir einen Meilenstein – vor allem vom Geräusch her. Die Baureihe 82 vergegenwärtigte eine neue Dampflokgeneration mit ihren fantastischen Details, überzeugenden Funktionen, ihrer soliden Konstruktion und der Wahl zwischen vielen Ausführungen. Die V 100 ist der Beweis, dass bei der Entwicklung die Liebe zum Detail und die Freude an einem soliden, akkuraten und bezahlbaren Modell Vorrang erhalten haben.
 . 
Want werkelijk alles wat het hart van een dieselliefhebber sneller doet kloppen, is in dit model aanwezig: Een overweldigend geluid, geëtste tredes, een roterende ventilator, fraai gedetailleerd interieur, schakelbare (rangeer-) verlichting, verlichte cabine, correcte beschrifting en een perfecte finish.
Wirklich alles, was das Herz eines Dieselliebhabers höher schlagen lässt, ist in diesem Modell präsent: ein wirklich toller Sound, geätzte Tritte, rotierender Ventilator, fein detaillierte Inneneinrichtung, schaltbare (Rangier-)Beleuchtung, beleuchteter Führerstand, korrekte Beschriftung und perfektes Finish
Valt er dan nog iets te mekkeren? Ja, gelukkig wel. Zo zijn de meeste nummers die zijn uitgeleverd   van oorsprong niet van een ''Wendezugeinrichtung'' voorzien. Dit detail kan optineel worden gekozen( net als een sneeuwschuiver). Om dit correct uit te voeren, zijn alle modellen standaard met 4 slangen aan beide uiteinden uitgevoerd.
 De loks zonder deze ''Einrichtung'' hadden er daarentegen 2. En dit zijn dus de standaard KM1 machines. Hier kom ik in een volgend artikel graag op terug.
Nog een kleine imperfectie is dat bij de oceaanblauwe machines is nagelaten, de handgrepen van de cabine beige te schilderen. Dit is makkelijk te verhelpen, en maakt een groot verschil!

Gibt es dann noch irgendetwas zu meckern? Ja, zum Glück wohl. So waren die meisten Nummern, die ausgeliefert wurden, ursprünglich nicht für eine Wendezugeinrichtung vorgesehen. Dieses Detail kann optional gewählt werden (ebenso wie ein Schneeräumer). Um dies korrekt auszuführen, sind alle Modelle standardmäßig mit vier Bremsschläuchen ausgerüstet. Die Loks ohne diese Einrichtung hatten dagegen nur zwei. Und dies sind jedoch die Standard-KM1-Maschinen. Ich komme in einem späteren Artikel gerne darauf zurück. Noch eine kleine Unvollkommenheit ist, dass bei den ozeanblauen Maschinen versäumt wurde, die Handgriffe an den Führerhaustüren beige zu halten. Das ist leicht zu ändern und macht einen großen Unterschied!
Een middelsterke weathering maakt van dit model een Br.211 die mijn verlangen naar een tijdreis naar de jaren tachtig doet verdwijnen. Een echte loc die goed onderhouden was, maar intensief werd ingezet voor goederen- en personentreinen. En te vinden was op drukke hoofdlijnen,tot romantische zijlijnen. Kortom een lok die op elke baan wel een plaats verdient, en ik iedereen van harte kan aanbevelen!
Eine mittelstarke Alterung macht aus diesem Modell eine BR 211, die mein Verlangen nach einer Zeitreise in die achtziger Jahre schwinden lässt. Eine echte Lok, die gut unterhalten, aber auch intensiv vor Güter- und Personenzügen eingesetzt wurde. Und auf stark befahrenen Hauptstrecken ebenso zu finden war wie auf romantischen Nebenbahnen. Kurzum eine Lok, die wohl auf jeder Anlage einen Platz verdient und die ich jedem nur von Herzen empfehlen kann!