donderdag 21 mei 2015

Das Alltägliche veredelt: der Gls 205/Gms 54 von KM 1

Contrasten leveren mooie dingen op, ook in dit geval. Een eens alledaagse, onopvallende wagen- tot in perfectie op schaal nagebouwd in edel messing....en wat me opvalt: geen één spoor 1 collega heb ik er over gehoord! Is géén aandacht het ultieme compliment voor een geslaagd model?? Laat ik het niet hopen, wat deze wagon is een artikel meer dan waard!
Kontraste ergeben schöne Dinge, auch in diesem Fall. Ein einmal alltäglicher, unauffälliger Wagen – bis zur Perfektion maßstäblich in edlem Messing nachgebaut – und was mir auffällt: von keinem einzigen Spur-1-Kollegen habe ich darüber etwas gehört! Hat niemand ein ultimatives Kompliment für dieses gelungene Modell übrig? Ich hoffe es nicht, denn dieser Wagen hat einen Artikel mehr als verdient!
Goederenwagen als Januskop: dit is de egale zijde...Güterwagen al Januskopf: hier die einheitliche Seite...
De fijne schuifdeuren laten zich openen en tonen dan een 'houten' vloer. de ventilatieluiken kunnen ook worden geopend, en laten zich in beide standen fixeren. Flexibele remslangen, doorbroken traptredes, een perfect nagebootst remwerk..alle details maken van dit model echt een juweel! De kogelgelagerde assen dwingen je wel tot het gebruik van remschoenen óf een modelbaan die perfect waterpas is.
Die feinen Schiebetüren lassen sich öffnen und zeigen dann einen „hölzernen“ Boden. Die Lüftungsklappen können ebenfalls geöffnet werden und lassen sich in bei Zuständen fixieren. Flexible Bremsschläuche, durchbrochene Tritte, ein perfekt nachgebildetes Bremswerk. Alle Details machen aus diesem Modell wirklich ein Juwel! Die kugelgelagerten Achsen zwingen einen jedoch zum Gebrauch von Bremsschuhen oder zu einer Modellbahn, die exakt waagerecht ist.

en de bonte zijde: reparatieplekken te over! Und hier die bunte Seite. Reparaturflicken im übermaß!
Wat mij verbaast is de enorme variatie die KM1 in één keer op de markt heeft gebracht: Baandienstwagens, een Kaldewei- reclamewagen, standaardwagens beplankt of met gladde wanden, met bremserbühne of zonder...twee dezelfde treffen lijkt haast onmogelijk! Wat een opgave moet dat zijn geweest, en wat worden wij dan als modelspoorders toch enorm in de watten gelegd!
Was mich erstaunt, ist die enorme Vielfalt, die KM 1 mit einem Mal auf den Markt gebracht hat: Bahndienstwagen, ein Kaldewei-Reklamewagen, Standardwagen mit Bretter- oder mit glatten Wänden, mit oder ohne Bremserbühne – zwei gleiche anzutreffen ist fast unmöglich! Was für eine Aufgabe muss das gewesen sein, und wie werden wir dann als Modellbahner doch enorm in Watte gepackt!
Het enige jammere is wel dat er aan deze wagens een redelijk maar pittig prijskaartje van gemiddeld €500,00 hangt. Een hele trein wordt dan wat prijzig. Maar daarvoor is dit model te mooi: met één of twee wagens op een zijlijntje krijgt dit juweel pas de aandacht die het verdient!
Das einzig Bedauerliche ist nur, dass an diesen Wagen ein wohlbegründetes, aber kerniges Preisschild von durchschnittlich 500 EUR hängt. Ein ganzer Zug wird dann etwas teuer. Aber dafür ist dieses Modell zu schön: mit einem oder zwei Wagen findet es auf einer kleinen Nebenstrecke genau die Aufmerksamkeit, die es verdient!