maandag 9 mei 2016

Etwas Modernes an der Ladestrasse: Köf mit RK900 Kupplung

Ik heb weer een mooi excuus gevonden om nog eens een Köf te fotograferen!
Herr Weihe- vooral actief in spoor 0- heeft speciaal voor de spoor 1-rangeerliefhebbers onder ons, een bouwsetje van een RK900 koppeling uitgebracht.
Deze messingset bestaat uit een overzichtelijk aantal onderdelen, en is in een avondje in elkaar gezet.
Het resultaat is verbluffend en verslaat het Märklin-exemplaar op alle fronten!
Ich habe wieder eine sehr schöne Entschuldigung gefunden, um noch einmal eine Köf zu fotografieren! Herr Weihe – vor allem in Spur 0 aktiv – hat speziell für die Spur-1-Rangierliebhaber unter uns ein kleines Bauset einer RK900-Kupplung herausgebracht. Dieses Messingset besteht aus einer übersichtlichen Anzahl von Bauteilen und ist an einem Abend zusammengesetzt. Das Resultat schlägt das Märklin-Exemplar an allen Fronten!
Niet alleen het maatgetrouwe uiterlijk, maar ook de functie is geweldig. Door het gewicht van het messing nestelt de koppeling zich goed om de haak, zodat de wagen tijdens de rit ook goed gekoppeld blijft.

Het harde messing laat zich lastig boren, maar na deze klus kunt u een rechte, of gekrulde luchtslang aanbrengen. De laatste was minder gebruikelijk. Die heb ik van een veer gemaakt, de rechte drukslang van een stukje dun elektro-draad.
Nicht allein das exakt maßstäbliche Äußere, sondern auch die Funktion ist beeindruckend. Durch das Gewicht des Messings legt sich die Kupplung gut um den Haken, sodass der Wagen auch während der Fahrt gut gekuppelt bleibt.
Das harte Messing lässt sich schwer bohren, aber nach diesem Stückchen Arbeit kann man einen geraden oder spiralförmigen Luftschlauch anbringen. Letzterer war weniger gebräuchlich. Ich habe ihn aus einer Feder gemacht, den rechten Druckschlauch aus einem Stückchen Elektrodraht.
  
Wat betreft het lakken kan ik van harte een witte (tamiya) primer uit de spuitbus aanbevelen, gevolgd door het signaalgeel. Geel dekt namelijk slecht, maar op een witte ondergrond lukt dit prima. Kleinere onderdelen zoals de cilinders worden met de kwast  van een tipje zilver voorzien. Een weathering zwakt het felle geheel af.
Was das Lackieren angeht, kann ich nur einen weißen Primer (Tamiya) aus der Sprühdose empfehlen, dem ein Signalgelb folgt. Gelb deckt nämlich schlecht, aber auf weißem Untergrund geht es prima. Kleinere Teile, wie die Zylinder, erhalten mit einem Pinsel einen Tupfer Silber. Eine Alterung nimmt dem Ganzen das allzu Grelle.
Wilt u ook zo'n setje om uw Köf te tunen? Kijkt u dan op http://www.modellbau-weihe.de/.
Heer Weihe denkt er ook over een aangepast setje uit te brengen voor de V60 van KM1, en de V90 zou ook dit sierraad niet misstaan!
Möchten Sie auch so ein Set, um Ihre Köf zu tunen? Sehen Sie es sich dann auf http://www.modellbau-weihe.de/ an. Herr Weihe denkt auch darüber nach, ein entsprechend angepasstes Set für die V 60 von KM 1 herauszubringen, und der V 90 stände dieses Schmuckstück auch nicht schlecht!