maandag 1 oktober 2012

Kunstunterricht für Modellbauer.

Langs de spoorlijn, op internet en uit tijdschriften: dat is waar de meeste modelspoorders, net als ik, hun ideeën opdoen. Omdat ik kunstschilder ben van beroep,bezoek ik regelmatig musea. Onlangs kwam ik tijdens een expositie werk tegen kwam van Oliver Boberg. Deze vrij jonge Duitse kunstenaar is tot in New York beroemd om zijn fantastische foto's van situaties die iedereen wel kent. Op het eerste gezicht lijkt het een gewone foto, maar als je goed kijkt zie je dat alles geënceneerd is.
Am Schienenstrang, im Internet und aus Zeitschriften: Von dort beziehen die meisten Modellbahner – so wie ich auch – ihre Ideen. Weil ich von Beruf Kunstmaler bin, besuche ich regelmäßig Museen. Unlängst kam ich während einer Ausstellung mit Werken von Oliver Boberg in Berührung. Dieser recht junge deutsche Künstler ist bis nach New York berühmt für seine fantastischen Fotos von Situationen, die wohl jeder kennt. Auf den ersten Blick scheint es ein gewöhnliches Foto zu sein, aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass alles inszeniert ist.
 
 
Door het enorme formaat van zijn werk nodigt Boberg je uit alle details te bewonderen- het is tot in de perfectie uitgewerkt. Wat u hier ziet is een diorama!
De schaal lijkt vaak rond 1:15 te zijn, en dat biedt natuurlijk helemaal veel mogelijkheden voor detaillering. Na de fotosessie wordt al het materiaal weggegooid......

Durch das enorme Format seines Werks lädt Boberg dazu ein, alle Details zu bewundern – es ist bis zur Perfektion ausgearbeitet. Was Sie hier sehen, ist ein Diorama!
Der Maßstab scheint etwa 1:15 zu sein, und das bietet natürlich sehr viele Möglichkeiten der Detaillierung. Nach der Fotosession wird das ganze Material weggeworfen …
 
Deze volgende twee beelden moet u  zien als een hommage: ik heb de'' Laderampe'' en de ''Machinenhalle'', twee werken van Boberg, in één gebouw gecombineerd. Die biedt voor mij veel mogelijkheden om mijn modellen te fotograferen. Zoals u kunt zien is er altijd voldoende ruimte voor verbetering. Bij mij dan....(mijn foto's zijn aan de linkerzijde te zien).

Die beiden folgenden Bilder müssen Sie als eine Hommage betrachten: Ich habe die „Laderampe“ und die „Maschinenhalle“, zwei Werke von Boberg, in einem Gebäude kombiniert. Das biete mir viele Möglichkeiten, meine Modelle zu fotografieren. Wie Sie sehen können, gibt es immer hinlänglich Raum für Verbesserungen. Bei mir zumindest … (meine Fotos sind jeweils links zu sehen).
 Wilt u meer weten over Oliver Boberg? Deze kunstenaar exposeert met enige regelmaat in Duitsland, er zijn gelimiteerde oplages te koop van zijn werk en als u geluk heeft kunt u zijn boek bemachtigen. Echt een aanrader! Tevens heeft hij een fraaie website: http://oliver-boberg.com/content/.

Wollen Sie mehr über Oliver Boberg erfahren? Dieser Künstler stellt mit einer Regelmäßigkeit in Deutschland aus, es gibt limitierte Auflagen seiner Werke zu kaufen, und wenn Sie Glück haben, können Sie sein Buch ergattern. Eine echte Empfehlung!  Außerdem hat er eine schöne Website: http://oliver-boberg.com/content/.

Bilder © O. Boberg