zaterdag 24 december 2011

Kesselmusik: Kiss- und Märklin-Kesselwagen gealtert.


 Het valt direct op dat er een groot verschil zit tussen deze modellen.
De volledig in messing uitgevoerde ketelwagen van Kiss barst werkelijk van de details: prachtige doorgeëtste treden, een fijn gevormd remmersbordes en een zeer gedetailleerde onderzijde. Je zou er haast ondersteboven mee rijden!

Es fällt direkt auf, dass ein großer Unterschied zwischen den beiden Modellen besteht. Der komplett in Messing ausgeführte Kesselwagen von Kiss platzt förmlich vor Details: prächtige, durchgeätzte Tritte, eine fein gestaltete Bremserbühne und eine sehr detaillierte Unterseite. Fast sollte man mit dem Kopf nach unten mitfahren!

Dit model is zonder exta 'verfbehandeling' al een juweeltje. Juist daarom heb ik bij dit model zeer terughoudend gepatineerd. Maar zoals íe nu is, ben ik ben er wel weg van!
Mocht iemand nog een tijdperk IV wagen teveel hebben-dan weet ik wel een liefhebber!

Dieses Modell ist auch schon ohne besondere farbliche Behandlung ein Schmuckstück. Eben deshalb habe ich dieses Modell sehr zurückhaltend patiniert. Ich bin von dem Wagen an sich schon total begeistert!
Falls jemand noch ein Epoche-IV-Modell zu viel haben sollte – dann weiß ich bereits einen Liebhaber dafür!

Märklins' 4 assige ketelwagen is een wat ouder model, en zeer geschikt om voor niet al te veel geld al met een wagen of vijf een fraaie trein te  kunnen samenstellen. Hierbij kan je al heel wat verder gaan met weatheren: door de juiste tonen maak je van de toch enigzins speelgoedachtige ketelwagen een geloofwaardig model. Persoonlijk vind ik de vette, glanzende strepen waarmee het voorbeeld gezegend is net iets te veel van het goede. Door ook hier wat terughoudender te zijn, kunnen dit met de Kiss wagen nu wel gecombineerd worden in één trein! Laat de brandstof voor het Wirdschaftswunder maar doorkomen!

Märklins vierachsiger Kesselwagen ist ein etwas älteres Modell und gut dafür geeignet, um für nicht allzu viel Geld schon mit etwa fünf Wagen einen schönen Zug zusammenzustellen. Hierbei kann man mit dem Altern schon erheblich weiter gehen: Durch die richtigen Farbtöne wird aus dem ziemlich spielzeughaften Kesselwagen ein glaubwürdiges Modell. Persönlich halte ich die fetten, glänzenden Streifen, mit denen das Vorbild gesegnet ist, für etwas zu viel des Guten. Wenn man auch hier etwas zurückhaltender ist, können diese Wagen mit denen von Kiss nun gut in einem Zug zusammengestellt werden! Lass den Treibstoff für das Wirtschaftswunder nur passieren!